ساک پارچه ای (کیسه سوزنی).کیسه …هلدینگ تجارت بین الملل بهمردجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎آموزشگاه زبان چینی شرق تهران