خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …فروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …مس الیاژی

تقدیر نمادین از «نادر مشایخی»