اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کریمی: اگر ساپینتو قرارداد را قبول کند، می‌ماند