اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ابراهیم اشکش به خیبر نیامده، خداحافظی کرد