تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …قالبسازی و پرسکاریوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونارائه انواع دستگاه حضور و غیاب

مهارهای باورنکردنی پنالتی توسط دروازه‌بانان