اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناظر بازی باید پاسخگوی نفرات اضافه در ورزشگاه باشد