شنبه, ۱۴ تیر, ۱۳۹۹ / 4 July, 2020
زن گربه ای
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ / زن گربه ای / مرد خفاشی / بتمن / کت وومن / هالیوود
(تصویر) «زن گربه‌ای» به «مرد خفاشی» ملحق شد
«زن گربه‌ای» در این فیلم یکی از دشمنان قدیمی و همچنین یکی از معشوقه‌های «مرد خفاشی» محسوب می‌شود. سلاح اصلی زن گربه‌ای یک شلاق است و او ضد قهرمان داستان و یار شفیق «سلینا کایل» است.
 •  •  •  •  •