شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
جنگاوری نامتعارف
پاشنه آشیل ایران دفاع هوایی آن است!
دیپلماسی ایرانی / ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ / سیاسی
پاشنه آشیل ایران دفاع هوایی آن است!
عدم توازن در نیروها در منطقه احتمالا بیشتر خواهد شد و این مساله ایران را به طور فزاینده در وضعیتی نامطلوب قرار خواهد داد.
  توانایی نظامی ایران  جنگاوری نامتعارف  دفاع هوایی ایران  متحدان ایران در منطقه  موشک های بالستیک  موشک های اس 300