دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
حمله بیولوژیکی بیوتروریسم
نماینده مجلس: هجوم ملخ‌ها می‌تواند بیوتروریسم باشد
علی اکبری گفت: با توجه به دلایلی که وجود دارد این احتمال می رود که هجوم ملخ های صحرایی به بخش هایی از کشور، حمله ای حساب شده از طرف کشورهای خارجی و بیوتروریسم باشد. بیوتروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیکی است که این عوامل شامل باکتری،ویروس و هر نوع حشره زیانباری نیز می شود که این روش اغلب در جنگ ها و برای آسیب وارد کردن به امنیت غذایی،اقتصاد و سیاست کشورهای دیگر انجام می گیرد.
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ /
نماینده شیراز: برای احتمال بیوتروریسمی بودن هجوم ملخ ها، دلایلی وجود دارد
شفقنا- علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به دلایلی که وجود دارد این احتمال می رود که هجوم ملخ های صحرایی به بخش هایی از کشور، حمله ای حساب شده از طرف کشورهای خارجی و بیوتروریسم باشد. بیوتروریسم شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیکی است که این عوامل شامل باکتری،ویروس و هر نوع حشره زیانباری […]
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ /