یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر
دلایلی برای دفاع از کاهش مجازات مجرمان موادمخدر
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ / مواد مخدر / اعتیاد / مجازات / حبس تعزیری / حمل و نگهداری مواد مخدر / مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر
دلایلی برای دفاع از کاهش مجازات مجرمان موادمخدر
دی‌ماه سال جاری بود که مصوبه‌ای تحت عنوان «تقلیل مجازات حبس تعزیری» در مجلس به تصویب رسید و در ماده‌ای از آن به موضوع کاهش مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر نیز پرداخته‌ شد که همچون بسیاری طرح‌ها موافقان و مخالفانی دارد اما در این بین شورای نگهبان با استناد به مفادی از قانون، ایراداتی به مصوبه مذکور وارد کرده است؛ این درحالیست که رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران می‌گوید که برای اثبات این مخالفت احتیاج به ادله‌ داریم تا بتوانیم ثابت کنیم که این طرح با قانون مغایرت دارد یا نه.
رایزنی‌ها آغاز شد؛ مجازات قاچاقچیان موادمخدر کاهش می‌یابد؟
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ / اعتیاد / معتادان / حبس تعزیری / حمل و نگهداری مواد مخدر / مجازات / مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر
رایزنی‌ها آغاز شد؛ مجازات قاچاقچیان موادمخدر کاهش می‌یابد؟
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود، اما در این میان ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اصلاح این موضوع آمادگی خود را برای همکاری با مجلس اعلام کرده است.
کاهش مجازات حبس مرتکبان مواد مخدر برای بار اول
۱۳۹۸/۱۰/۰۱
کاهش مجازات حبس مرتکبان مواد مخدر برای بار اول
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.
 •  •  •  •  •  •  •