جمعه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 5 June, 2020
کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ / کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک / منطقه مرکزی
حذف پروژه ایجاد مترو و تراموا از طرح جامع حمل و نقل اراک
استاندار مرکزی گفت: پروژه احداث مترو و تراموا از امروز تا ۱۰ سال آینده از طرح جامع حمل و نقل اراک خارج خواهد شد.
 •  •