پنجشنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۹ / 28 May, 2020
امیرحسین قناعتی
موج دوم کرونا کم‌خطرتر خواهد بود
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ / امیرحسین قناعتی / ویروس کرونا / مدیریت بحران
موج دوم کرونا کم‌خطرتر خواهد بود
حسین قناعتی، رئیس اتاق فکر ستاد کرونای استان تهران پیش‌بینی کرد موج دوم شیوع کرونا در ایران کم‌خطرتر و آرام‌تر طی می شود؛ زیرا ما با رفتار ویروس بهتر آشنا شده‌ایم.
 •  •  •