سه شنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۹ / 19 January, 2021
تست خودرویی
ماجرای صادرت خودروهای سایپا به اسپانیا چیست؟
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ / صادرات خودرو به اسپانیا / محصولات سایپا / تست خودرویی / صادرات خودرو / خودروهای ایرانی / صادرات سایپا به اسپانیا / ماجرای صادرات خودرو به اسپانیا
ماجرای صادرت خودروهای سایپا به اسپانیا چیست؟
اسپانیا دارای یکی از معتبرترین و مجهزترین مراکز تست خودروی جهان است. شرکت آیدی آدا «IDIADA »یک مرکز معتبر تست خودرو در بارسلون اسپانیا است که تست‌های تصادف خودرو در آن انجام می‌شود. ویدئو‌هایی که اخیرا از تست خودرو‌های سایپا منتشر شده است، این شائبه را تایید می‌کند که صادارت به اسپانیا نه برای فروش و تجارت که برای تست صورت گرفته است. البته کیفیت این تست‌ها هم به تقاضای خودروساز باز می‌گردد و موفقیت در تست به معنی صدور مجوز تردد در هر بازاری نیست؟!
 •  •  •  •  •  •  •