یکشنبه, ۱۷ اسفند, ۱۳۹۹ / 7 March, 2021
مسجد الاقصی