یکشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹ / 20 September, 2020
اعتبار خرید کالا برای بازنشستگان
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
خبر خوش برای بازنشستگان /اعتبار خرید کالا چقدر شد؟
جزییات اجرای مرحله‌ دوم طرح یاری که با هدف تامین اعتبار خرید کالا برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران انجام شده اعلام شد.
واریز ۱.۲ میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ / محمود مرتضایی فر / صندوق بازنشستگی کشوری / بازنشستگان
واریز ۱.۲ میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات اجرای مرحله دوم طرح یاری که با هدف تأمین اعتبار خرید کالا برای بازنشستگان و وظیفه بگیران انجام شده را تشریح کرد.
نحوه خرید قسطی بازنشستگان کشوری با کارت حقوق اعلام شد
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ / بازنشستگان / بازنشستگان کشوری / طرح یاری / اعتبار خرید کالا برای بازنشستگان
نحوه خرید قسطی بازنشستگان کشوری با کارت حقوق اعلام شد
ایلنا: مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از اجرای مرحله دوم طرح یاری با هدف ارائه اعتبار خرید کالا به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در مردادماه جاری…
 •  •  •  •  •  •