پنجشنبه, ۳ بهمن, ۱۳۹۸ / 23 January, 2020
ترک تحصیل در مقطع متوسطه
ترک‌تحصیل ۱۰۰ دختر دانش‎آموز در الیگودرز تکذیب شد
ایلنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ / اجتماعی
ترک‌تحصیل ۱۰۰ دختر دانش‎آموز در الیگودرز تکذیب شد
ایلنا: از سوی آموزش و پرورش منطقه زز و ماهرو در شهرستان الیگودرز ترک تحصیل ۱۰۰ دانش‎آموز دبیرستانی در این منطقه تکذیب شد.
  الیگودرز  ترک تحصیل در مقطع متوسطه  ترک تحصیل  ترک تحصیل دانش آموز  ترک تحصیل دانش‎آموزان
آمار ترک تحصیل در ایران
عصرایران / ۱۳۹۸-۰۵-۳۰ / اجتماعی
آمار ترک تحصیل در ایران
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کسانی در متوسطه دوم نمی‌توانند به هر دلیلی تحصیل خود را ادامه دهند، به خیل تارکین تحصیل می‌پیوندند و همین‌ افراد نرخ پوشش تحصیلی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گفت: در مقطع متوسطه اول ۳.۹ درصد دختران و ۴.۵۵ درصد پسران ترک تحصیل می‌کنند.