جمعه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۹ / 18 September, 2020
حسن ربیعیان
حفظ دانش آموزان در مسابقات بین المللی قرآنی حائز اهمیت است
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ / حسن ربیعیان / قاریان قرآن / مسابقات قرآنی / وزارت آموزش و پرورش
حفظ دانش آموزان در مسابقات بین المللی قرآنی حائز اهمیت است
یکی از داوران مسابقات قران گفت:حفظ دانش آموزان درمسابقات بین المللی حائز اهمیت است و باید تمهیدی اندیشید تا دانش‌آموزان برگزیده فکر نکنند که با گذشت یک سال به حاشیه رفته و یا فراموش شده اند.
 •  •  •  •