چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۹ / 21 October, 2020
دریافتی 2 میلیون و 600 هزار تومانی کارگران در سال 99
کارگران چگونه با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک ماه زندگی کنند؟/ قدرت خرید کارگران کمتر از سال ۹۸ است
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ / کاظم فرج اللهی / مزد 99 / افزایش 26 درصدی حداقل مزد کارگران / شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مزد 99 / دریافتی 2 میلیون و 600 هزار تومانی کارگران در سال 99
کارگران چگونه با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یک ماه زندگی کنند؟/ قدرت خرید کارگران کمتر از سال ۹۸ است
ایلنا: کاظم فرج اللهی با تاکید بر ضرورت ایجاد تشکل های مستقل، از ناکافی بودن مزد در سال جاری می گوید و از اینکه همین مصوبه ناچیز در بسیاری از کارگاه ها اجرا نمی شود.
 •  •  •  •  •