جمعه, ۹ آبان, ۱۳۹۹ / 30 October, 2020
رتبه یک کنکور ریاضی
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ / رتبه یک کنکور ریاضی / کنکور
دانش‌آموزان کنکور را سخت نگیرند
دانش‌آموز خوزستانی رتبه یک کنکور سراسری سال 98 با اشاره به اینکه دانش‌آموزان کنکوری نباید کنکور را سخت بگیرند، گفت: همین سخت نگرفتن کنکور دلیل موفقیت من بود.
 •  •