شنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۹ / 5 December, 2020
سعید کنعانی
امید احیای حقوق بازماندگان مستمری‌بگیران زنده شد/ تامین اجتماعی دیگر نمی‌تواند تفسیر مخدوش بسازد/ بازماندگان بی‌درآمد، ضعیف و از کارافتاده هستند
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ / علیرضا محجوب / دیوان عدالت اداری / هیات عمومی دیوان عدالت اداری / سعید کنعانی / قانون تامین اجتماعی / مستمری بازماندگان / ماده 101 قانون تامین اجتماعی / برقراری مستمری بازماندگان / ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی
امید احیای حقوق بازماندگان مستمری‌بگیران زنده شد/ تامین اجتماعی دیگر نمی‌تواند تفسیر مخدوش بسازد/ بازماندگان بی‌درآمد، ضعیف و از کارافتاده هستند
ایلنا: دبیرکل خانه کارگر معتقد است که تفسیرهای سازمان تامین اجتماعی از مفهوم مخالف قوانین تامین اجتماعی، موجب نادیده گرفتن سوابق بیمه‌ای بازماندگانِ مستمری‌بگیران…
دادنامه دیوان عدالت اداری در رد اقدام تامین اجتماعی صادر شد/ تسهیل در برقراری مستمری برای بازماندگان
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ / هیات عمومی دیوان عدالت اداری / سعید کنعانی / مستمری بازماندگان / دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری / ماده 101 قانون تامین اجتماعی / برقراری مستمری بازماندگان
دادنامه دیوان عدالت اداری در رد اقدام تامین اجتماعی صادر شد/ تسهیل در برقراری مستمری برای بازماندگان
ایلنا: بر اساس دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •