یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020
سردار اسعد بختیاری
سردار اسعد بختیاری؛ در خدمت و خیانت مشروطه
رویداد 24 / ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ / سیاسی
سردار اسعد بختیاری؛ در خدمت و خیانت مشروطه
سردار اسعد بختیاری از چهره‌های مشهور عصر قاجار و پهلوی بود که برخی او را خیانتکار به ستار خان و باقرخان می‌خوانند و برخی دیگر او را عامل پیروزی جنبش مشروطه می‌دانند. در گزارش چهره‌های رویداد۲۴ زندگی پرماجرای او را بخوانید.
  سردار اسعد بختیاری  مشاهیر ایران  جنبش مشروطه
بازدید سفیر فرانسه از موزه بانک ملی ایران
ایلنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ / اقتصادی
بازدید سفیر فرانسه از موزه بانک ملی ایران
فیلیپ تیه بو سفیر فرانسه و مریام پاواژو رایزن همکاری این کشور امروز ضمن حضور در موزه بانک ملی ایران، از ساختمان سردار اسعد بختیاری (محل سابق موزه بانک ملی ایران) این بانک بازدید کرد.
  موزه  بانک ملی ایران
55 آنلاین / ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ / ...
داستان زندگی نخستین بانوی سردار ایرانی
او بانوی سردار است؛ از مبارزین دوره مشروطیت و مشوق اصلی برادرش سردار اسعد بختیاری جهت حضور در انقلاب مشروطه و فتح تهران...