چهارشنبه, ۲ مهر, ۱۳۹۹ / 23 September, 2020
نیروگاه برق