سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
تذکره الاولیاء
بدون سوال سراغ «تذکره الاولیا» نمی‌توان رفت
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ / فرهنگی و هنری
بدون سوال سراغ «تذکره الاولیا» نمی‌توان رفت
منیرالدین بیروتی می‌گوید: اگر بدون سوال به سراغ کتابی برویم، کار ما تنها جنبه تفریحی پیدا می‌کند و برای ما هیچ دستاوردی نخواهد داشت. آثار عطار به ویژه «تذکره الاولیاء» از جمله کتاب‌هایی است که اگر بدون سوال به سراغ آن برویم، معلوم نیست چه اتفاقی برایمان خواهد افتاد.
  منیرالدین بیروتی  تذکره الاولیاء  حجت بداغی
کتاب جدید شفیعی کدکنی در نمایشگاه
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ / فرهنگی و هنری
کتاب جدید شفیعی کدکنی در نمایشگاه
«تذکرة‌ الاولیاء» عطار نیشابوری با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده است.
  تذکره الاولیاء  تصحیح تذکره الاولیاء  عطار نيشابوري  محمدرضا شفيعي كدكني