شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹ / 23 January, 2021
جایزه موقوفات افشار
دفاع از اعطای جایزه افشار به محمدرضا باطنی
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ / میلاد عظیمی / محمدرضا باطنی / کامیار عابدی / محمدرضا شفیعی کدکنی / جایزه موقوفات افشار
دفاع از اعطای جایزه افشار به محمدرضا باطنی
میلاد عظیمی با دفاع از اعطای جایزه موقوفات محمود افشار به محمدرضا باطنی معتقد است: دکتر باطنی از خدمتگزاران بزرگ زبان فارسی است؛ خدمتگزاری شریف و بی‌هیاهو.
 •  •  •  •  •