جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
فصلنامه هویت ایرانی
هویت ایرانی اسلامی در گرافیک محیطی مترو چگونه بازنمود می‌شود؟
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ / پژوهشگر / پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات / فصلنامه هویت ایرانی / شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه / جامعه شناسی
هویت ایرانی اسلامی در گرافیک محیطی مترو چگونه بازنمود می‌شود؟
تهران- ایرنا- گزارش فرهنگی «هویت ایرانی اسلامی در گرافیک محیطی مترو تهران» نوشته اعظم محمودی از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر می‌شود.
 •  •  •  •  •