پنجشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۹ / 4 June, 2020
منصور براهیمی
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ / شهرام کرمی / شهرام گیل آبادی / شورای راهبردی / محمدرضا خاکی / مجید گیاهچی / منصور براهیمی / مسعود دلخواه / دستورالعمل حاشیه‌ای تئاتر
شورای راهبردی تئاتر وجود ندارد
محمدرضا خاکی اعلام کرد: شورای راهبردی تئاتر عملا وجود ندارد و از بدو تشکیل در حد یک اسم روی کاغذ باقی مانده است.
 •  •  •  •  •  •  •  •