جمعه, ۹ آبان, ۱۳۹۹ / 30 October, 2020
مگر می‌شود در سال جهش تولید بگوییم، کمتر تولید کنید
ممنوعیت تولید در حوزه پخش خانگی غیرقانونی است/ سازمان سینمایی مستند قانونی خود را اعلام کند/ مگر می‌شود در سال جهش تولید بگوییم کمتر تولید کنید
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ / حقوق / دولت / فرهنگ و ارشاد اسلامی / قانون / نمایش خانگی / مهدی کوهیان / ممنوعیت تولید در حوزه پخش خانگی غیرقانونی است / سازمان سینمایی مستند قانونی خود را اعلام کند / مگر می‌شود در سال جهش تولید بگوییم، کمتر تولید کنید / ممنوعیت تولید در حوزه پخش خانگی
ممنوعیت تولید در حوزه پخش خانگی غیرقانونی است/ سازمان سینمایی مستند قانونی خود را اعلام کند/ مگر می‌شود در سال جهش تولید بگوییم کمتر تولید کنید
ایلنا: مهدی کوهیان ضمن بیان اینکه ممنوعیت تولید در حوزه پخش خانگی که از سوی سازمان سینمایی اعلام شده غیرقانونی است، گفت: متاسفانه دولت روی همه چیز دست گذاشته و وضعیت…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •