سه شنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۹ / 1 December, 2020
چشم سگ
امضای اینترنتی کتاب «چشم سگ» اثر عالیه عطایی
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ / فرهنگ / کتاب - معرفی و نقد
امضای اینترنتی کتاب «چشم سگ» اثر عالیه عطایی
مراسم امضای اینترنتی کتاب «چشم سگ» اثر عالیه عطایی برگزار می‌شود.
«چشم سگ»؛ زیستن رنج، بدون رستگاری
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ / جوایز ادبی / افغانستان / کتاب / ادبیات / تورق کتابخانه ۹۸
«چشم سگ»؛ زیستن رنج، بدون رستگاری
تهران- ایرنا- مجموعه‌داستان «چشم سگ»، روایتی از مهاجران افغانستانی است که هیچ امیدواری در آن دیده نمی‌شود، روایت چشمان باز نویسنده‌ای که رنج را زیسته است. 
زنی پوشیده از تفاوت
۱۳۹۹/۰۲/۲۸
زنی پوشیده از تفاوت
ساناز زمانی_روزنامه نگار «چشم سگ» مجموعه داستانی به قلم عالیه عطایی، شامل 7داستان کوتاه است که در زمستان سال98 منتشر شده است.  قصه‌های این مجموعه زندگی شخصیت‌هایشان را در برهه‌های نامعمول زندگی یا در دل رویدادهایی پرتنش نشان می‌دهند وسرگشتگی و تضاد و تعارض آنها را با دنیای اطرافشان روایت می‌کند. در برخی از موقعیت‌های داستانی این مجموعه زادگاه و خواستگاه و ریشه‌های قومی در تضاد و تعارض با زیستگاه و فرهنگ پذیرنده قرار می‌گیرد. زنان و مردانی از افغانستان و تاجیکستان و یا حتی خرده فرهنگ‌هایی در دل …
۱۳۹۸/۱۲/۲۲
«چشم سگ»، مکافات انتخاب و دیگر هیچ
داود ربیعی* - بیوگرافی هنرمند نقش مهمی در تفسیر و به بیانی دیگر تعبیر نشانه‌های اثر هنری دارد؛ چراکه هنرمند برای بیان نگاه خود سر در درون خود می‌برد و هرآنچه به قلم، به تصویر، به رنگ و به زبان می‌آورد ریشه در تجربیات خود دارد.عالیه عطایی، هنرمند افغان - ایرانی است که کارشناس ارشد ادبیات نمایشی دارد و بدون در نظر گرفتن سایر سوابق زندگی‌اش، می‌توان به رنگ و بوی آثارش پِی‌برد. دو ملیتی ‌بودن، مهاجرت و زیستن در وطن پر از التهاب افغانستان و زندگی در ایرانِ پس از انقلاب، جنگ و خوددرگیری‌های سیاسی و اجتماعی، برای یک مهاجر پوست‌اندازی چندباره است.زندگی در میان مردم ایران، مردمی که علی‌رغم مهر، با وجود عشق و ذات زیبای مهمان‌نوازی، ریشه‌های تعصبات قومی دارند، نمی‌تواند آسان باشد.کتاب «چشم سگ»، جدیدترین …
۱۳۹۸/۰۳/۲۸
چشم سگ‌ها برای جلب نظر انسان تکامل پیدا کرده
حرکت عضلات باعث می شود چشم سگ ها "بزرگتر و بیشتر مثل بچه های خردسال به نظر برسد که همچنین شبیه همان حالتی است که هنگام بروز غم در صورت ما ظاهر می شود."
 •  •  •  •  •  •  •