دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 27 January, 2020
ارتقای خوابگاه دختران
تدوین طرح ارتقای خوابگاه دانشجویان دختر
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ / علمی و آموزشی
تدوین طرح ارتقای خوابگاه دانشجویان دختر
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین طرح ارتقای خوابگاه دانشجویان دختر خبر داد و گفت: فردا با وزیر علوم جلسه‌ای داریم که خواسته دانشجویان در این جلسه مطرح خواهد شد. 
  ارتقای خوابگاه دختران  گفت و گو در خانواده ها