پنجشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۹ / 1 October, 2020
برترین لحضات
برترین لحظات کوتینیو در بایرن مونیخ
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ / فیلیپ کوتینیو / برترین لحضات / برترین لحظات
برترین لحظات کوتینیو در بایرن مونیخ
برترین لحظات کوتینیو در بایرن مونیخ
 •  •  •