شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020
حق تشکیل اتحادیه کارگری
کارگران بندرامام خواستار اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد شدند/ درخواست تشکیل اتحادیه کارگری به ادارات مناطق دادیم
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ / اجتماعی
کارگران بندرامام خواستار اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد شدند/ درخواست تشکیل اتحادیه کارگری به ادارات مناطق دادیم
کارگران پتروشیمی بندر امام خواستار تشکیل اتحادیه کارگری طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و یکسان‌سازی دستمزدها شدند.
  کارگران پتروشیمی بندر امام  ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری  حق تشکیل اتحادیه کارگری