یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020
ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری
کارگران بندر امام از ایجاد تشکل بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی منع می‌شوند؟ / خواسته کارگران قانونی است
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ / اجتماعی
کارگران بندر امام از ایجاد تشکل بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی منع می‌شوند؟ / خواسته کارگران قانونی است
ایلنا: کارگران بندرامام تصمیم دارند طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری تشکل کارگری داشته باشند؛ با این‌حال به آنها گفته شده بر اساس موازین قانون کار عمل…
  کارگران پتروشیمی بندرامام
کارگران بندرامام خواستار اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد شدند/ درخواست تشکیل اتحادیه کارگری به ادارات مناطق دادیم
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ / اجتماعی
کارگران بندرامام خواستار اجرای ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد شدند/ درخواست تشکیل اتحادیه کارگری به ادارات مناطق دادیم
کارگران پتروشیمی بندر امام خواستار تشکیل اتحادیه کارگری طبق ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری و یکسان‌سازی دستمزدها شدند.
  کارگران پتروشیمی بندر امام  ماده ۵۱ قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری  حق تشکیل اتحادیه کارگری