جمعه, ۳ بهمن, ۱۳۹۹ / 22 January, 2021
هائوسکا
غرامت 4 میلیونی هوئسکا علیه قدوس رد شد (عکس)
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ / سامان قدوس / هائوسکا
غرامت 4 میلیونی هوئسکا علیه قدوس رد شد (عکس)
ایلنا: دیوان داوری ورزش بخشی از تجدید نظرخواهی سامان قدوس را پذیرفت.
 •  •