چهارشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۹ / 20 January, 2021
کمپ تمرینی رم
بمب‌های عمل نکرده جنگ جهانی دوم در کمپ تمرینی رم!
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ / آث رم / کمپ تمرینی رم
بمب‌های عمل نکرده جنگ جهانی دوم در کمپ تمرینی رم!
ایلنا: کمپ تمرینی تیم رم امروز با یک کشف عجیب همراه بود.
 •  •