چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ / Wednesday, 20 September, 2017

بر فردوسی‌ پاک‌ ایشان‌ درود


بر فردوسی‌ پاک‌ ایشان‌ درود
عادت‌ كرده‌ایم‌ گزارش‌هایمان‌ همه‌ از تهران‌ باشد و میدان‌ ولیعصر و انقلاب‌ و... اما این‌ بار به‌ دیار خراسان‌ رفته‌ایم‌ و توس‌. مهد دلیران‌ و شاهنامه‌نویسان‌.هر چند هدف‌ اولیه‌ سفر دیدار با خانواده‌است‌، اما تقارن‌ این‌ روزها با روز بزرگداشت‌ «فردوسی‌» و تلفن‌های‌ یك‌ دوست‌ تو را وا می‌ دارد كه‌ اینجا هم‌ بیكار نمانی‌.
مشهدی‌ كه‌ باشی‌ و بخواهی‌ در مورد «فردوسی‌» گزارشی‌ تهیه‌ كنی‌، ناخودآگاه‌ احساس‌ غرور می‌كنی‌. تنت‌ مورمور می‌شود. چیزی‌ شبیه‌ به‌ ماشین‌ زمان‌ تو را می‌ برد به‌ هزار سال‌ قبل‌ و ما اسمش‌ را گذاشته‌ایم‌ «حافظه‌ تاریخی‌».
روزگار فردوسی‌؛ سوالات‌ متعددی‌ كه‌ ذهنت‌ را فرا می‌گیرد. از میان‌ خروارها اطلاعات‌ و تجربیات‌ مفید و غیرمفید كه‌ توی‌ ذهنت‌ خاك‌ می‌خورد می‌توانی‌ جوابی‌ برایشان‌ بیابی‌. اما اینكه‌ ارزشی‌ ندارد. باید بدانی‌ دیگران‌ چه‌ فكر می‌كنند. مردم‌ كجا هستند و تو كجا. آیا از میانگین‌ شان‌ بالاتری‌ یا پایین‌تر. تو می‌توانی‌ زندگینامه‌ كوتاهی‌ از فردوسی‌ بیان‌ كنی‌. مقداری‌ هم‌ شاهنامه‌ بلدی‌ كه‌ زیاد نیست‌. دیگر چه‌؟ بگذریم‌.
اولین‌ چیزی‌ را كه‌ مشخص می‌شود نمی‌دانی‌، نام‌ كامل‌ «فردوسی‌» است‌. این‌ را پیرمردی‌ می‌گوید كه‌ مسئول‌ نگهداری‌ از فضای‌ سبز داخل‌ «میدان‌ فردوسی‌» مشهد است‌. می‌داند كه‌ فردوسی‌ شاعر بوده‌. سعی‌ می‌كند با لهجه‌ تهرانی‌ جوابم‌ را بدهد. سختش‌ است‌. لهجه‌ مشهدیم‌ را نشانش‌ می‌ دهم‌ تا خیالش‌ راحت‌ شود. می‌گوید نام‌ كاملش‌ این‌ است‌: «حكیم‌ ابوالقاسم‌ فردوسی‌ طابرانی‌ توسی‌». اما «طابران‌» یعنی‌ چه‌؟ و از كجا آمده‌؟ نمی‌داند. این‌ را از جوانانی‌ كه‌ در یك‌ بعدازظهر نسبتا گرم‌ از اردیبهشت‌ به‌ سایه‌ درختان‌ مرتفع‌ میدان‌ پناه‌ آورده‌اند می‌پرسی‌.
یكیشان‌ اظهار بی‌اطلاعی‌ می‌كند. دیگری‌ می‌گوید نام‌ یك‌ بسته‌ بندی‌ چای‌ است‌. آن‌ جوان‌ اگر فقط‌ یك‌ بار بسته‌ بندی‌ همان‌ چای‌ را كامل‌ می‌خواند، می‌دانست‌ كه‌ «طابران‌» یا «تابران‌» نام‌ قدیم‌ منطقه‌یی‌ بوده‌ كه‌ «توس‌» قسمتی‌ از آن‌ به‌ شمار می‌رفته‌ است‌.
نسبت‌ به‌ آخرین‌ باری‌ كه‌ اینجا بوده‌یی‌ بعضی‌ چیزها فرق‌ كرده‌. مجسمه‌ را جلا داده‌اند و چند نورافكن‌ اطرافش‌ كار گذاشته‌اند. «حكیم‌ ابوالقاسم‌ فردوسی‌» یا «طابرانی‌ توسی‌» با كتابی‌ در دست‌ چپ‌ و دست‌ راستی‌ كه‌ رو به‌ روی‌ شهر به‌ مسافران‌ خوشامد می‌گوید. اما نه‌ انگار یك‌ چیز دیگر هم‌ تغییر كرده‌ است‌. روی‌ مجسمه‌ به‌ سمت‌ حرم‌ امام‌ هشتم(ع‌) چرخیده‌ است‌. گیج‌ می‌شوی‌. فكر می‌كنی‌. شاید اشتباه‌ می‌كنم‌.
اما واقعیت‌ با چندین‌ متر ارتفاع‌ جلوی‌ رویت‌ است‌. یاد روزهای‌ كودكی‌ می‌افتی‌ كه‌ با چه‌ تلاشی‌ سعی‌ می‌كردی‌ از پایه‌ مجسمه‌ بالا بروی‌. و بعد یاد «میدان‌ فردوسی‌» تهران‌. اما این‌ كجا و آن‌ كجا؟ مساحتش‌ ۲۰ یا ۳۰ برابر میدان‌ فردوسی‌ تهران‌ است‌. خود مجسمه‌ هم‌ ابهت‌ بیشتری‌ دارد. اما دور مجسمه‌ كه‌ می‌چرخی‌ و به‌ اطراف‌ كه‌ نگاه‌ می‌كنی‌ ابهت‌ از چشمت‌ می‌افتد و «آپارتمان‌های‌ مرتفع‌» نماد شكوه‌ قرن‌ اذیتت‌ می‌كند.
مجسمه‌ را گویا چند سال‌ قبل‌ بخاطر احترام‌ به‌ امام‌ رضا(ع‌) تغییر جهت‌ داده‌اند. این‌ نظر شخصی‌ «مرتضی‌» است‌. راننده‌ تاكسی‌ است‌. از او می‌پرسم‌ چقدر می‌گیرد مرا به‌ «توس‌» و آرامگاه‌ فردوسی‌ ببرد. می‌گوید «هر چی‌ تاكسیمتر بگوید.» سوار كه‌ می‌شوم‌ تازه‌ به‌ فكر می‌افتم‌ كه‌ می‌شد با اتوبوس‌ خطی‌ هم‌ بروم‌.
راه‌ حدود ۲۰ كیلومتر است‌ و فرصت‌ خوبی‌ برای‌ صحبت‌ در مورد «شاعران‌ ملی‌ ایران‌»:
چقدر «فردوسی‌» را می‌شناسی‌؟
مثل‌ كف‌ دستم‌. پنج‌ ساله‌ خطی‌ همین‌ مسیرم‌.
منظورم‌ را روشنتر می‌گویم‌. خنده‌اش‌ می‌گیرد و كمی‌ احساس‌ خجالت‌. باز هم‌ شغلش‌ را به‌ میان‌ می‌كشد.
به‌ واسطه‌ شغلم‌ تا حدودی‌ آشنایی‌ دارم‌. بعضی‌ وقت‌ها دكتر، مهندس‌ها سوار می‌شوند مثل‌ شما میان‌ صحبت‌هایشان‌ یك‌ چیزی‌ یاد می‌گیریم‌.
شاهنامه‌ خوانده‌یی‌؟ اصلا توی‌ منزل‌ شاهنامه‌ دارید؟
شاهنامه‌ كه‌ نداریم‌. اما شعر بلدم‌ از فردوسی‌.
و شروع‌ می‌كند به‌ خواندن‌:
بسی‌ رنج‌ بردم‌ در این‌ سال‌ سی‌
عجم‌ زنده‌ كردم‌ بدین‌ فارسی‌
این‌ را هم‌ از روی‌ آرامگاه‌ حفظ‌ شده‌ است‌.
راستی‌ جای‌ شاهنامه‌ چقدر در خانه‌های‌ ما ایرانیان‌ خالی‌ است‌. زیر لب‌ زمزمه‌ می‌كنم‌ «بید بی‌ریشه‌ رو شن‌ باد می‌بره‌» اینجا «توس‌» است‌. بی‌هیچ‌ نشانی‌ از تاریخ‌ كهنش‌. بجز تابلویی‌ كه‌ به‌ تو می‌گوید در زمین‌ خشك‌ زیر پایت‌ در گذشته‌ «كشف‌ رود اسطوره‌یی‌» جریان‌ داشته‌ است‌. انگار نه‌ انگار كه‌ در همین‌ منطقه‌ پادشاهانی‌ بزرگ‌ زندگی‌ كرده‌اند و جنگ‌هایی‌ عظیم‌ به‌ راه‌ انداخته‌اند. اینجا توس‌ است‌.
كمی‌ دورتر روستایی‌ هست‌ كه‌ «پاژ» نام‌ دارد و محل‌ تولد فردوسی‌ دهقان‌زاده‌ همانجا است‌. «پاژ» با دو حرف‌ «پ‌» و «ژ» خودبه‌خود تو را به‌ ایران‌ باستان‌ می‌كشد و عجیب‌ نیست‌ كه‌ مردی‌ از این‌ دیار به‌ بازسازی‌ هویت‌ ملی‌ ویران‌ شده‌ بپردازد.
كمی‌ آن‌ سوتر و در چند قدمی‌ «آرامگاه‌ فردوسی‌» كه‌ با سنگ‌های‌ سفیدش‌ همه‌ چیز اطراف‌ را در خود ذوب‌ می‌كند، یك‌ آرامگاه‌ دیگر به‌ چشم‌ می‌خورد. مردی‌ باز از جنس‌ شعر و شاعری‌ و سراینده‌ «خوان‌ هشتم‌». شاگردی‌ از مكتب‌ فردوسی‌. «مهدی‌ اخوان‌ ثالث‌». سنگ‌ قبری‌ بیش‌ نیست‌ اما می‌توانی‌ ساعت‌ها كنارش‌ بنشینی‌ و درد دل‌ كنی‌ كه‌ بر سر ما چه‌ می‌رود وقتی‌ تاریخ‌ خود را نمی‌دانیم‌ و مفاخر خود را نمی‌شناسیم‌.

ناصر جعفرزاده‌

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

کلمات در حال جستجو
کوهستان عرسال , جزیره هندورابی , اعاده , آغاز برداشت میگو , هایائو میازاکی , سازمان مذیریت و برنامه ریزی , چهلم آیت الله هاشمی , مسجد نیویورک , کیاست سپهری , ارزاق , نمایندگان دولت , دختران دهه شصتی سینما , اقدام انضباطی , حقوق کارکنان ارتش و سپاه , دبیرکل کتائب حزب الله عراق , موافقتنامه تجارت ازاد , لباس میش , رشته غیرپزشکی , تایب رئیس اتحادیه تکواندو , طرح جامع حمل و نقل اصفهان , جنگنده های رافائل و میراژ , انجام موفقیت آمیز , تودیع و معارف , پل قدس , اوچئا , مشارکت دستگاه های قم , مدیر عامل تیم فوتبال استقلال , تجلی هنر , دلیل انصراف , ملخ , پوشاک چینی , مهدی بنائی , شرکت غله , امارات و عربستان , مجتبی امیرزاده , دوست حسینی , نوزاد مشهدی , تورم نقطه به نقطه , بعد از محرم و صفر , مدیر حقوقی , فارغ التحصیلان، اشتغال، بازار کار , بانوی آواز ایران , سفرهای طولانی مدت فضایی , فرهنگ منسوب به «دالما» , آرسنال , منطقه ممنوعه , آمار زیرمیزی , لغزندگی سطح راه ها , تایید حکم , نرم افزارهای بهینه ساز ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
فرضیه‌آفرینی , هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ , مخاطبان به مثابه مصرف‌کنندگان عقلانی , امام‌زاده اسماعیل , کتان , براهوئی , واحد سیار , نمونه‌گیری مطبق , ویلفردو پارتو (Wilfredo Pareto) , بعضی علت‌های عدم موفقیت و کنترل و ریشه کنی مالاریا در ایران , کتیبه تخت‌خان , زیره سبز (Cumin Seed) , مراسم قربانی برای بارش باران، استان هرمزگان , سخنی از میراث استادان , اعتقادات سنتی قبایل زامبیا , اطاعت در بافت امروزی , حکومت جامعه صلح‌آمیز (حمس) MSP , بلبل دلشده از گل به چه رو باز آید , کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من , داروهای مسهل و ملین ,

برخی منابع مهم خبری
epe.ir اقتصاد پنهان , eramnews.ir ارم , vaghayedaily.ir روزنامه وقایع اتفاقیه , eshraf.ir اشراف , awalnews.ir اول نیوز , mobile.ir موبایل , ut.ac.ir دانشگاه تهران , banker.ir بنکر , tala.ir طلا , javanemrooz.com جوان امروز , asianews.ir آسیا , noavaranonline.ir نوآوران , dadna.ir دادنا , 9sobh.ir 9 صبح , tejaratnews.com تجارت نیوز , iccim.ir اتاق بازرگانی , zanefarda.ir زن فردا , roozannews.com روزان , iraneconomist.com ایران اکونومیست , entekhab.ir انتخاب , arw.ir دیده بان حیوانات , ashtidaily.com فرهنگ آشتی , irangrand.ir ایران گراند , abna24.com ابنا , etedaal.ir اعتدال , zamannews.ir زمان نیوز , sokhanonline.ir سخن آنلاین , eghtesadonline.com اقتصاد آنلاین , sport.shafaqna.com شفقنا ورزشی , naftnews.net نفت ,

وبگردی
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟
بالاخره خودروی چینی بخریم یا نه؟ - جیلی، چری، لیفان، ام وی ام، جک و ... همگی اسامی ماشین های چینی است که در چند سال اخیر بازار ایران را قرق کرده اند. ماشین های خوش بر و رویی که حالا مشتری های زیادی هم پیدا کرده اند و به دلیل آپشن های مختلفی که دارند، خیلی ها را به سمت خودشان جلب کرده اند اما از آنجا که پشت سر اجناس چینی هیچ وقت خوب حرف نمی زنند، این ماشین ها هم هیچ وقت با اقبال عمومی مواجه نشدند.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم
اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش / فیلم - فیلم - اولین گفت‌وگو با بهاره رهنما و همسر دومش بعد از شروع زندگی مشترک را تی وی پلاس منتشر کرد.
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار!
لحظه دیدار امیرعباس (کچلیک) و محمدرضا گلزار! - امیر کچلیک، کودک خوش زبان مازندرانی را حالا همه می شناسند. کودک بامزه ای که با ویدئوی کچلیک در اینستاگرام مشهور شد و به برنامه ماه عسل هم راه پیدا کرد. او چندی پیش در یک ویدئوی دیگر گفت که آرزو دارد محمدرضا گلزار را ببیند. آرزوی امیر حالا برآورده شده و او توانسته با محمدرضا گلزار دیدار کند. عکس العمل تماشایی امیر کچلیک را در لحظه دیدن گلزار در ویدئوی زیر ببینید.
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
جنجال جدید جواد خیابانی
جنجال جدید جواد خیابانی - «فدای سرت که سرم را می‌بری» این جمله یعنی اینکه من اصلا کاری که تو می‌کنی (داعش) برام مهم نیست. من اینجا آمده ام تا در دفاع از حریم و حرمت خاندان پیامبرم سر بدهم.
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر
اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر - حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری
فیلم لحظه فوت میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری - در صحنه درگیری ماموران شهرداری قم بادستفروشی درخیابان شاهد،ماموران باکوبیدن سردستفروش به جدول خیابان وی رابقتل رساندند
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی
ویدیو کامل از نبرد و اسارت شهید حریم آل الله محسن حججی - شهید محسن حججی از مدافعان حرم در سوریه بود که پس از اسارت بدست تروریست های داعش به شهادت رسید.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست
سلفی حقارت فراموش شدنی نیست - تصویر پشت صحنه برنامه رادیویی فرزاد حسنی و دوستانش را مشاهده می کنید.
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود/ اهل مماشات نبود - مدرسه که می‌رفتم تقریباً همه معلم‌های من می‌دانستند که پدر من کیست. این خیلی اذیت می‌کرد. تک‌وتوک می‌آمدند و سفارش دوست و آشنایی را برای کاری می‌کردند.
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد!
اسکورت تامل برانگیز و عجیب خودروی مهران مدیری در مشهد! - مهران مدیری که برای حضور در جمع مخاطبان فیلم سینمایی «ساعت 5 عصر» به مشهد رفته بود با اسکورت ویژه به سینمایی رفت که هوادارانش برای استقبال منتظر او بودند.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس
آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس - روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟
چرا واکنش افکار عمومی به آزاده نامداری بی رحمانه است؟ - متاسفانه جامعه ما و نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افراد را تشویق و حتی وادار می کنند چیزی غیر از آن خود واقعی خود باشند. اگر خانم نامداری خود را خیلی محجبه نشان نمی داد شاید این واکنش بی رحمانه نسبت به ایشان ایجاد نمی شد.
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر
فیلم | لحظه هولناک اسید پاشی در خیابان ولی‌عصر - فیلم - تصاویر ضبط شده دوربین مداربسته از لحظه اسید پاشی در یک مغازه در خیابان ولی عصر تهران را در ویدئوی زیر می‌بینید.
پربازدیدها