دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Monday, 23 April, 2018

اسرائیل و جرم تبعیض نژادی


اسرائیل و جرم تبعیض نژادی
فرهنگ انگلیسی آكسفورد، نژادپرستی را به معنی اعتقاد به برتری یك نژاد و نگرش مبتنی بر چنین اعتقادی می داند. این نگرش، طبعاً وضعیتی دائمی و غیرقابل تغییر را برای نژادهای مختلف در نظر می گیرد. دقیقاً به دلیل ثابت و لایتغیربودن نژاد انسان هاست كه تبعیض نژادی را بدتر از سایر انواع تبعیض ها دانسته اند.
پیدایش اسرائیل از همان آغاز، یعنی از سال ۱۹۴۸ توام با اقداماتی چون تخریب حدود ۵۳۱ دهكده و مهاجرت اجباری حدود ۷۵۰هزار فلسطینی بوده است. علیرغم به رسمیت شناخته شدن اسرائیل از سوی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه شماره ۱۸۱ كه به طرح تقسیم (partition plan) موسوم است و به موجب آن سرزمین فلسطین به دو بخش عرب و یهودی نشین تقسیم می شود و علیرغم معترض بودن فلسطینیان نسبت به این قطعنامه كه بخش اعظم و حاصلخیز زمین ها را در اختیار اقلیت یهودی قرار می داد، حتی این قطعنامه نیز مورد قبول صهیونیست ها نبود، به طوری كه بن گوریون- اولین نخست وزیر اسرائیل- به صراحت از لزوم از بین بردن طرح تفكیك و گسترش اسرائیل به كل سرزمین فلسطین سخن گفت كه اخراج های بعدی فلسطینیان و تخریب دهكده های آنها گامی در راستای عملی ساختن این هدف بوده است كه شاید نقطه اوج این حركت، قتل عام دیریاسین درسال ۱۹۴۸ باشد. به علاوه، سایر مفاد این قطعنامه كه هرگونه تبعیضی را ممنوع ساخته و حق بازگشت فلسطینیان را به رسمیت می شناخت هم هیچ گاه توسط رژیم اسرائیل مورد احترام واقع نشد تا ویژگی یهودی اسرائیل، همچنان حفظ شود. زمانی كه متعاقب جنگ سال ۱۹۶۷، اسرائیل به اشغال غزه و كرانه باختری و قدس شرقی كه از آنها تحت عنوان سرزمین های اشغالی فلسطین نام برده می شود دست زد، تصرف اراضی فلسطینیان و اخراج آنها از سرزمینشان ابعاد گسترده تری به خود گرفت و از آن زمان سیاست تبعیض نژادی بیش از پیش تداوم یافته است.
امروز حدود سه چهارم فلسطینی ها (یعنی ۶میلیون نفر) یا از سرزمین خود اخراج یا جابه جا شده اند و سیاست مصادره زمین ها و تخریب اراضی كشاورزی فلسطینی ها همچنان پی گیری و مقررات تحصیل تابعیت برای یهودیان بسیار آسان و برای فلسطینی های غیریهودی بسیار سخت شده است كه این اعمال در راستای تحقق شعار اسرائیلی ها مبنی بر سرزمین بیشتر، فلسطینی كمتر ، كه باید منتج به حفظ ویژگی یهودی اسرائیل گردد، انجام می شود. اعمال محدودیت های فراوان بر رفت وآمد فلسطینیان و جداسازی اعضای خانواده ها از یكدیگر، در فقر و محرومیت نگاه داشتن فلسطینیان، منع مراقبت های پزشكی از آنان، حملات نظامی به غیرنظامیان، توقیف های خودسرانه، تقسیم غیرعادلانه منابع و خدمات و نظایر آنها كه با نگرش نژادپرستانه انجام می شود، همگی نشانگر وجود سیستم تبعیض نژادی مبتنی بر تفوق یك گروه بر سایر گروه ها است كه در مواردی منتج به پاكسازی های نژادی گسترده شده است.
به طور كلی فلسطینی ها به سه دسته تقسیم می شوند؛ یك دسته كسانی كه در سال ۱۹۴۸ در سرزمین اصلی اسرائیل باقی ماندند كه تعداد آنها در حال حاضر حدود ۸۰۰هزار نفر است. دوم، كسانی كه در سرزمین های اشغالی سال ۱۹۶۷(یعنی كرانه باختری، نوار غزه و اورشلیم) زندگی می كنند كه حدود ۸/۱میلیون نفر می باشند و دسته سوم، كسانی هستند كه در تبعید در كشورهایی مثل اردن، لبنان، سوریه و سایر كشورها حضور دارند و تعداد آنها ۵/۲میلیون نفر تخمین زده می شود. هر چند هر یك از این گروه ها به شكلی مورد تبعیض واقع می شوند ولی شاید بیشترین تبعیض نسبت به این گروه سوم اعمال می گردد كه تنها به جرم یهودی نبودن، از بازگشت به سرزمین خود محرومند و باید در كمپ های پناهندگان با كمك های گروه ها و موسسات امدادی به زندگی ادامه دهند.
برخوردهای نژادپرستانه با همه دسته های فلسطینی به شرحی كه گذشت، آنچنان گسترده و ناپسند می باشد كه امی آیالون- رئیس بازنشسته شین بت(اداره امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل)- طی سخنانی كه در برخی از روزنامه های غربی از جمله روزنامه لوس آنجلس تایمز نیز منعكس شد، سران این رژیم را صراحتاً به تبعیض نژادی متهم كرد كه این سخنان وی یادآور همان مثل معروف فارسی است كه عزا چه عزایی است كه مرده شو هم گریه می كند! .
سخنان موشه دایان- رئیس ستاد مشترك و وزیر دفاع و خارجه اسرائیل كه در پست های وزارتی دیگری نیز در رژیم اسرائیل خدمت كرده است- هیچ تردیدی در صحت سخنان آیالون باقی نمی گذارد. وی طی سخنانی به همكاران دولتی خود توصیه كرده است كه باید به فلسطینی ها بگویند كه باید همچنان به زندگی كردن درنازل ترین سطح ادامه دهند و هركس هم كه بخواهد، می تواند آن سرزمین را ترك كند.
این سخنان، نشانگر تشابه بین تبعیض نژادی موجود در اسرائیل با آپارتاید درآفریقای جنوبی كه شناخته شده ترین نمونه یك رژیم مبتنی بر تبعیض نژادی است و تنها مدافع آن نیز رژیم اسرائیل بود، است. جالب آنكه نه تنها عملكرد، بلكه ایجاد این دو رژیم نیز مشابهت هایی با یكدیگر دارد.
درهر دو حالت، نقش امپریالیسم اروپایی در ایجاد رژیمی علیه ساكنان اصلی برای حفظ منافع غرب در مناطق غیراروپایی، برجسته بوده است. در هر دو مورد، دیدگاه نژادپرستانه اروپائیان كه خود را برتر از ساكنان بومی می دانستند، به خوبی نمایان است.
به علاوه، هم در آفریقای جنوبی و هم در فلسطین، استعمارگران مبنای كار خود را بر جدایی، نه تنها بین نژادی كه آن را نژاد برتر می دانسته اند با سایرین بلكه حتی در میان همین گروه های اخیر قرار داده اند. در هر دو حالت، ساكنان بومی كاملاً نادیده انگاشته شده و از هرگونه فعالیت در اداره امور كشور خود محروم بوده اند. گلدامایر كه زمانی نخست وزیری اسرائیل را برعهده داشت، در سخنان گستاخانه ای چنین می گوید: چیزی به نام ملت فلسطین وجود ندارد... این گونه نیست كه ما آمده و آنها را از كشورشان بیرون رانده باشیم. آنها اصلاً وجود نداشته اند .
قوانین نژادپرستانه در آفریقای جنوبی و اسرائیل هم كه به ترتیب موجب تبعیض به نفع سفیدپوستان و علیه سیاهان در آفریقای جنوبی یا به نفع یهودیان و علیه غیریهودیان در اسرائیل می شده است، كاملاً با یكدیگر قابل مقایسه می باشند.
در اسرائیل، قوانین مختلف راجع به تابعیت، اقامت، استخدام، تجارت، آموزش و... كاملاً به نفع یهودیان و علیه ساكنان بومی فلسطین تدوین شده اند. به قول یكی از نویسندگان، مشابهت قوانین تبعیض آمیزی كه در سال ۱۹۱۳ در آفریقای جنوبی شروع به تدوین آنها شد با قوانینی كه در سال ۱۹۴۸ در اسرائیل تدوین آنها آغاز شد، بسیار حیرت آور است. جالب اینكه حتی قوانین كیفری نیز بین اسرائیلی ها و فلسطینیان تفاوت می گذارد، به طوری كه یك فلسطینی به دلیل ارتكاب قتل غیرعمدی می تواند به حداكثر، حبس ابد محكوم شود، در حالی كه مجازات این جرم برای یك اسرائیلی، حداكثر ۲۰سال حبس است. همین طور تخریب اموال برای فلسطینی ها موجب مجازات حداكثر ۵سال حبس و برای اسرائیلی ها حداكثر ۳سال حبس می شود.
وضعیت بسیار بد خدمات اجتماعی ارائه شده به فلسطینیان مثل آب و برق و خدمات شهری و نظایر آن، در مقایسه با خدمات ارائه شده به یهودیان، یاد آور همان تبعیض هایی است كه سیاهپوستان آفریقای جنوبی در مقایسه با سفیدپوستان متحمل می شدند. گفته می شود ۲۰۰هزار فلسطینی ساكن در ۲۱۸دهكده كرانه باختری، فاقد سیستم آب آشامیدنی می باشند. علیرغم همه این مصائب، متأسفانه هرگونه تلاش در جهت آگاهی بخشیدن به مردم دنیا در این زمینه، با برچسب هایی چون ضدیهود، طرفدار نازیسم، ضدسامی و نظایر آن، در نطفه خفه می شود لیكن امید می رود كه بدون توجه به این گونه ترفندها، یك نهضت جهانی آگاهی بخشی برای مطلع كردن جهانیان از عمق تبعیض نژادی اعمال شده در سرزمین فلسطین پا بگیرد.

دكتر حسین میرمحمد صادقی

منبع : روزنامه همشهری

مطالب مرتبط

نفوذ خزنده صهیونیست‌ها در کرکوک

نفوذ خزنده صهیونیست‌ها در کرکوک
روزنامه قطری «عرب آن لاین» در مقاله‌ای باعنوان «کرکوک؛ بیت‌المقدسی دیگر» به بررسی نقش رژیم صهیونیستی در شهر نفت‌خیز کرکوک به علت نزدیکی با کشورهای مسلمان ایران، سوریه و ترکیه پرداخته است.
در این مقاله آمده است که این رژیم به دلیل ذخایر با ارزش نفت در کرکوک و همچنین به دلیل نزدیکی این منطقه از خاک عراق با سه کشور اسلامی ایران، ترکیه و سوریه، تلاش دارد تا آن را به بیت‌المقدسی دیگر بدل نماید.
«رئوف التیجانی» نویسنده این مقاله که امروز در پایگاه اینترنتی عرب آن لاین منتشر شده، آورده است: «از زمان سقوط صدام، اسرائیلی‌های عراقی تبار به این کشور سرازیر شده‌اند و مقصد دلخواه آنها نیز شهر کرکوک، در شمال عراق است».
التیجانی نوشت: «منابع عراقی می گویند اسرائیلی‌ها زمین‌ها را در شهر کرکوک پنج برابر قیمت واقعی خریداری می‌کنند».
نویسنده مقاله می‌افزاید: «این حرکت اسرائیلی‌ها در کرکوک، یادآور آغاز ساخت شهرک‌های صهیونیست‌نشین در فلسطین اشغالی، در دهه چهارم سده گذشته میلادی است، زمانی‌که آنها خرید زمین‌ها را در فلسطین‌اشغالی به ویژه در اطراف شهر‌اشغالی بیت المقدس آغاز کردند».
البته این حرکت غیر منتظره نیست زیرا از هنگام سقوط بغداد در آوریل سال ۲۰۰۳ میلادی، یهودیان به سوی عراق سرازیر شده‌اند و ورود ده‌ها مامور سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) تحت پوشش شرکتهای مختلف مانند شرکت «رافدین» و دیگر شرکتهای مجازی زمینه ساز این حرکت بوده است.
منابعی که مسائل عراق را پیگیری می‌کنند می‌گویند نخستین گروه از جاسوسان اسرائیلی به تعداد نهصد نفر، در نخستین اقدام، یک گروه ویژه تشکیل دادند تا شخصتیهای سیاسی، نظامی، رسانه‌ای، علمی و قضایی عراقی را با همکاری شبه نظامیان وابسته به یکی از گروه‌های معروف عراقی ترور کنند.
در نتیجه این ترورها تاکنون هزار دانشمند و متخصص عراقی ظرف یک سال اخیر کشته شده‌اند.
وزارت خارجه امریکا نیز در گزارش اخیر خود که سه هفته پیش منتشر شد به این موضوع اعتراف و اعلام کرد برخی از آمریکائی‌ها و عراقی‌ها به گروههای ترور اسرائیلی در عراق کمک کرده‌اند و آنها فهرست هزار نفر از متخصصین عراقی را در اختیار داشته‌اند که سیصدو پنجاه دانشمند هسته‌ای عراق و نیز بیش از سیصد استاد دانشگاه در همه تخصصهای علمی کشته شده‌اند.
در این مقاله آمده‌است که چهارصد و پنجاه نفر از نهصد عضو این گروه هم‌اینک از بغداد به شهر کرکوک منتقل شده‌اند.
التیجانی در ادامه می‌نویسد: «مرکز اداره عملیات گروه ترورهای اسرائیلی، در شهر کرکوک و در خانه‌ای نزدیک به ساختمان استانداری این شهر قرار دارد».
شماری از کردهایی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) آنها را در سال ۱۹۹۶ میلادی از شمال عراق به جزیره گوام منتقل کرده بود نیز جزو این چهارصد و پنجاه جاسوس اسرائیلی هستند.
بیشتر افراد این گروه علاوه بر انگلیسی به طور کامل به عربی و به لهجه عراقی مسلط هستند.
این منابع می گویند این گروه اسرائیلی از اوایل سال گذشته میلادی تلاشهای خود را به خرید زمین‌، خانه و مزرعه در کرکوک و اطراف آن متمرکز کرده‌است.ضمن آن‌که اعضای این گروه برخی شخصیتهای سیاسی ترکمن، عرب و کرد را ترور می‌کنند.
همچنین این گروه برای ایجاد فتنه‌افکنی قومیتی در کرکوک، مقرهای حزبی ترکمنها و کردها را در کرکوک گلوله باران می کند.
التیجانی می‌افزاید: «نیروهای مقاومت عراق متوجه کارهای این گروه اسرائیلی شده‌اند و شش نفر از افراد آن را از اوایل امسال کشته‌اند. اعضای این گروه همچنان در کرکوک و بغداد و بابل و شمال عراق فعال هستند».
با توجه به این حوادث و حوادث دیگر، بسیاری این سئوال را مطرح می کنند که چرا صهیونیستها فقط به شهر کرکوک متمرکز شده‌اند؟
جنبه معنوی و تاریخی کرکوک که به جنبه تاریخی و باستانی شهر بیت‌المقدس نزدیک است برای اسرائیلی‌ها مهمترین عامل به شمار می رود به همین سبب شاید کرکوک برای اسرائیلی در حکم بیت المقدس دوم باشد .
برخی ازعراقیها می گویند علل زیادی وجود دارد که اسرائیلی ها به کرکوک اهمیت می دهند. شاید وجود مقام سه پیامبر در شهر کرکوک یکی از مهمترین این علتها باشد.
ازسوی دیگر کرکوک شصت درصد ذخایر نفتی عراق را در خود جای داده است و نفت خام این شهر از مرغوبترین نفتها در سطح جهان است.
نوسازی تاسیسات نفتی این شهر به هشت میلیارد دلار نیاز دارد تا تولید نفت میدانهای آن به پنج میلیون بشکه در روز برسد.
التیجانی می ‌نویسد: «با توجه به اینکه درهای غارتگری و چپاول در عراق به لطف اشغال این کشور گشوده شده، این هشت میلیارد دلار ممکن است به شانزده تا بیست و چهار میلیارد دلار افزایش یابد به همین سبب یهودیان از هم‌اکنون تلاش می‌کنند تا می‌توانند زمین‌های بیشتری در کرکوک خریداری کنند تا آن را به لاس وگاس خاورمیانه تبدیل کنند».
علاوه بر این بر اساس این رسانه ‌عربی، اسرائیل به «مسعود بارزانی» رئیس دولت منطقه خودمختار کردستان عراق و جلال طالبانی رئیس حزب اتحاد میهنی و رئیس جمهور عراق پیشنهاد کرده است از دولت فدرالی کردها در مقابل هرگونه خطر داخلی یا خارجی از طرف ترکیه و سوریه و ایران حمایت کند.
بر اساس طرح آمریکا و اسرائیل، کرکوک پایتخت کشور ادعایی کردها خواهد بود بنابراین حضور یهودیان در این شهر به علت نزدیکی به ترکیه و ایران و سوریه یک ضرورت راهبردی است.
به ویژه آنکه مشخص شده‌است آمریکا برای حمایت از اسرائیل و تبدیل آن به تنها قدرت بزرگ منطقه، به عراق حمله کرده است.
آمریکا همچنین با حمله به عراق، دوستانش را در بغداد بر سر قدرت آورد و هویت عربی و اسلامی عراق را لگدمال و همه پیوندهای آن را با تاریخ ریشه‌دار متمدنانه‌اش قطع کرد و روابط عراق با کشورهای همسایه را تیره و هویت عربی-اسلامی قومیتهای عراقی را لگدمال کرد.

وبگردی
دادستانی که به قانون تمکین نکرد
دادستانی که به قانون تمکین نکرد - نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر
سومین روز جشنواره جهانی فیلم فجر - سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر از 30 فروردین با حضور فیلم سازانی از ایران و نمایندگانی ازسینمای 78 کشور جهان تا 7 اردیبهشت در پردیس سینمایی «چارسو» برگزار می شود.
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک!
سیلی زدن به «امید» مردم در پارک! - کتک خوردن دختری که جز التماس دوستانش هیچ فریادرسی ندارد از یک پلیس زن عضو گشت ارشاد که ماموران مرد هم آنها را همراهی می کردند، آنقدر دردناک است که کمتر وجدان بیداری به آن واکنش نشان نداده است.
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها
عصر ما - پرونده حضور زنان در ورزشگاه ها - بررسی حضور زنان در ورزشگاه ها با حضور نرگس آبیار، لاله افتخاری، حمید رسایی، حجت الاسلام محسن غرویان و فائزه هاشمی.
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت
گفتگوی تلفنی با همسر مرتضوی / صوت - سعید مرتضوی که در روزهای گذشته خبری از او نبود و حتی سخنگوی دستگاه قضایی گفته بود حکم جلبش صادر شده اما گیرش نیاورده‌اند، به گفته همسرش در تهران است.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟
دختر داعشی سریال پایتخت کیست ؟ - در قسمت های اخیر سریال پایتخت بازیگر جدیدی به جمع خانواده معمولی پیوسته است؛ نیلوفر رجایی فر نقش الیزابت را در سریال پایتخت ۵ ایفا می کند ؛ این بازیگر با جلب اعتماد سیروس مقدم این فرصت ط بازی در سریال پر طرفدار پایتخت را به دست آورد .
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!