پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019

روز امور تربیتی و تربیت اسلامی


روز امور تربیتی و تربیت اسلامی
در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد «امور تربیتی» با هدف گسترش و تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی در نظام آموزش و پرورش كشور شروع به شكل گیری كرد و بر همین اساس شهیدان رجایی و باهنر در دوران تصدی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۵۹ شمسی اقدام به تاسیس ستادهای امور تربیتی در مدارس كردند تا دانش آموزان را به ارزشهای اسلامی ترغیب كنند.
هشتم اسفند ماه سال یكهزار و سیصد و پنجاه و نه هجری شمسی، « ستاد امر تربیتی » در مدارس كشور به همّت شهیدان رجائی و باهنر تأسیس شد.
استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است كه مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، دانش ها و مهارت های آن به نسل های جدید انتقال یابد. مهم ترین وسیله این انتقال آموزش و پرورش است و مدرسه مهم ترین واسطه انتقال دانش و مهارت فنی است بر همین اساس در دوره نخست وزیری شهید رجایی و در دوران تصدّی شهید باهنر در وزارت آموزش و پرورش آن ها به تأسیس ستاد های امور تربیتی در مدارس كشور اقدام كردند تا فرهنگ اسلامی را گسترش دهند و دانش آموزان را به حرمت نهادن و عمل به ارزش های اسلامی ترغیب كنند. پاسداری از ارزش های اسلامی و دستاوردهای انقلاب، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملكرد عوامل تربیتی، توجّه جدی به نقش معلمان در فعالیت های تربیتی و توجه به نقش دانش آموزان در فعالیت های تربیتی از جمله اهداف ستادهای امور تربیتی است. در جمهوری اسلامی ایران هشتم اسفند ماه روز «امور تربیتی و تربیت اسلامی »، نامگذاری شده است.
شهید بزرگوار، رجایی مربیان امور تربیتی را سربازان انقلاب در آموزش و پرورش نامید و بنا به گفته شهید باهنر «مربیان زمانی با انبیا هم صف و با امام عادل هم ردیف هستند كه آموزش را از محتوای تزكیه پر كنند» و چه پر معناست كلام امام (ره) كه می فرمایند:
«اگر تهذیب در كار نباشد علم توحید هم به درد نمی خورد.»
این نهاد از بدو شكل گیری تا به امروز مجموعه وسیعی از عملكردها و وظایف متعدد و گوناگونی را بعهده داشته و تحقق امر تربیت را منوط به حضور مربی و فعالیتهای رسمی غیر كلاسی در كنار آموزشهای كلاسی می داند. اهداف و اصول مشروحه زیر علل اصلی تشكیل این نهاد انقلابی پرورشی می باشند كه عبارتند از
انتقال ارزشهای دینی و فرهنگی انقلاب اسلامی به مدارس
تربیت و بازسازی دانش آموزان در فضایی انقلابی و اسلامی
زمینه سازی برای ورود نگرش های دینی و ارزشهای انقلاب اسلامی به نظام آموزش و پرورش و حفظ مدارس از آفات فرهنگی و سیاسی.
شناخت و پرورش استعدادهای دانش آموزان در رشد دینی، عقلی، اجتماعی، عاطفی آنان و حفظ ارزشها.
بنابراین مهمترین اهداف تشكیل امور تربیتی را حراست از مرزهای اعتقادی و حفظ دستاوردها و تبیین ارزشهای انقلاب در مدارس باید دانست. چرا كه انگیزه های انقلابی و اسلامی همراه با شعار «مربیان امور تربیتی سربازان انقلابند» موجب تأسیس این نهاد انقلابی شده است.
این مجموعه در طی سالهای شكل گیری خود تلاش گسترده ای را درجهت رفع كاستی ها و پرورش مذهبی و انقلابی دانش آموزان به انجام رسانده است.
لازم به ذكر است كه ارزیابی فعالیتها نیاز به شناختن اهداف و راهبردهای اجرایی دارد. لذا فعالیتهای امور تربیتی باید همراه و هم قدم با نظام پرورشی باشد تا بتواند نسبت به رسالت و نقش خویش و اهداف بنیادی این نهاد جامعه عمل بپوشاند. قابل ذكر است كه طرح امور تربیتی همه اركان آموزش و پرورش رابا محوریت معلمان، كتابهای درسی، نظام ارزشیابی، خانواده و دانش آموز در برمی گیرد. هر ستاد امور تربیتی در مدارس از سه عضو تشكیل می شود كه عبارتند از:
مدیر مدرسه و یا یكی از معاونان كه به مسائل تربیتی آگاهی بیشتری دارد.
مربی تربیتی مدرسه (یا مربی ارشد)
یكی از معلمان یا دبیران مومن و متعهد دارای حُسن شهرت و سابقه اعتقادی و اخلاقی موفق در اجرای وظایف آموزشی و آشنا به مبانی و روشهای تربیتی اسلام به انتخاب شورای معلمان مدرسه.
و امام (ره)؛ چه خوش می فرمایند:
« .......... اگر چنانچه معلم یك معلمی باش كه دعوت به نور بكند، دعوت به صلاح بكند، دعوت به اسلام بكند، دعوت به اخلاق صالحه بكند، دعوت به ارزشهای اسلامی بكند، آن ارزشهایی كه عندالله ارزش است، اگر معلم این كار را بكند همانطوری كه انبیاء مردم را از ظلمت به نور می كشانند، این معلم هم این بچه ها را از ظلمات به نور وارد می كند و همین شغلی است كه شغل انبیاء است.»


منبع : واحد مرکزی خبر

مطالب مرتبط

تنبیه، آری یا نه

تنبیه، آری یا نه
شخصیت کودک در خانه شکل می گیرد. پس از خانه محلی که در پرورش شخصیت کودک تاثیر دارد مدرسه است که موجب رشد و تکمیل منش او می شود. محیط مدرسه اولین جایی است که کودک با جامعه روبه رو می شود. روش و سبک تربیت دانش آموز در تامین سلامت او نقش بسزایی دارد.
معلمان فقط مسوول آموزش مسائل علمی نیستند بلکه باید روحیه و نیازهای روانی کودک را شناخته، استعداد و خصایل خوب را در او پرورش داده علاوه بر آموزش علوم برخورد با واقعیت زندگی را به او یاد دهند.معلمان باید کودکان را آن طوری که هستند بشناسند و با کمک و همفکری والدین دشواری های تربیتی آنها را رفع کنند.
هر کودک در وضعیت خانوادگی- فرهنگی و اجتماعی خاصی پرورش یافته و استعداد و شعور و توانمندی های بدنی و روانی مخصوص به خود را دارد بنابراین بهتر است معلمان با توجه به ویژگی های اخلاقی و هوشی هر دانش آموز چگونگی استفاده از استعداد ها را به آنها بفهمانند و به آنها یاد دهند درس را برای خوشبختی خود و جامعه یاد بگیرند نه برای نمره و یا ترس از معلم.مردم از تنبیه معنی و مفهوم کتک زدن را درمی یابند در حالی که از نظر ما امور دیگری هم جنبه تنبیهی دارند ولی آثار و عوارض تنبیه بدنی را ندارند و در همه احوال محرومیت های ناشی از تنبیه سبب خواهد شد آدمی دست از عمل ناپسند بردارد.
● صورت های تنبیه
صورت های مختلفی از نظر تربیت قابل عمل است که مهم ترین آنها عبارتند از؛ سرزنش، توبیخ و محروم کردن از امتیازات و یا لذت های مورد علاقه مثل سینما و... قهر، نگاه ملامت آمیز، قطع پول توجیبی و... و هنگامی که این شیوه ها موثر واقع نشد می توان از روش تنبیه به معنی گوشمالی و کتک که شرایط و حدودی دارد استفاده کرد.
البته والدین در امر تربیت می توانند گاهی راه سکوت را پیش گیرند و به نگاهی ممتد و نکوهش آمیز بسنده کنند. تجربه نشان می دهد این کار از صد ضربه کتک دردآورتر است.البته کودک را باید در مسیر زندگی به گونه ای تربیت کرد که از راه اعتدال خارج نشود و به سوی کمال سیر داشته باشد.گاهی بر اثر اهمال و بی مبالاتی والدین در امر تربیت کار کودک به جایی کشیده می شود که تنبیه امری لازم و اجتناب ناپذیر می شود. البته آنها که کودک را کتک می زنند افرادی عقده ای و گرفتارند یا اینکه تمام راه های اصلاح را به روی خود بسته و یا معتقدند کودک فاسد و منحرف است در صورتی که طفل ذاتاً شرور و فاسد نیست.باید اقدامات قبل از تنبیه را پیش گرفت و در صورت عدم اثربخشی از تنبیه استفاده کرد.اقدامات پیش از تنبیه عبارتند از؛ تذکر اخطار، تحکم، ملامت، قهر، توبیخ و تهدید و...
● شرایط و حدود تنبیه
تنبیهی که توسط اولیا و مربیان درباره کودک اجرا می شود دارای شرایط و نیز حد و مرزی است که عبارتند از:
۱) تنبیه باید براساس یک خط مشی روشن و ضابطه ای اندیشیده شده باشد زیرا در غیر این صورت صدمه آفرین است.
۲) تنبیه بدنی در رابطه با گناهان کبیره است نه هر مساله پیش پا افتاده ای.
۳) جز پدر و مادر کسی حق تنبیه ندارد حتی خواهر و برادر.
۴) میزان تنبیه متناسب با جرم و لغزش باشد و کودک حس کند که عادلانه است.
۵) تنبیه باید به صورتی باشد که برای کودک درس عبرتی باشد.
۶) پیش از تنبیه تسلط بر خود لازم است هرگز در حال خشم و اضطراب به تنبیه نپردازید.
۷) در امر تنبیه آگاهی لازم است عدم آگاهی کافی سبب نقص و صدمه روحی و جسمی به کودک می شود.
۸) در هر تنبیه بعد از اندکی سعی شود دل کودک به دست آید و به او نشان دهید دوستش دارید. اگر هنگام تنبیه کودک به مادر پناه برد خطای بزرگی است که طفل را از دامن مادر بیرون بکشید و تنبیه کنید واسطه گری مادر را بپذیرید.
● آثار و عوارض تنبیه
تنبیه به معنای کتک زدن اگر به صورت خشونت و غیرعادلانه باشد آثار ناگواری در پی دارد و در رشد کودک موثر نیست بلکه در مواردی آثار رشد را می زداید.این شیوه پیامدهایی دارد از قبیل کینه توزی، احساس حقارت، احساس جرم، دروغگویی و گریز از خانه و مدرسه و گاهی این پیامدهای نابهنجار به حدی می رسد که کودک از خود ناامید می شود یا در برابر دوستان چنان خجل و ناراحت می شود که دوستی خود را رها می کند.البته منظور این نیست که هرگز تنبیه نباشد بلکه باید براساس ضابطه ای عادلانه و متناسب با ظرفیت طفل حتی مبتنی بر احترام باشد.
● پیامدهای تنبیه مکرر
گاهی فرزند شما تن به لغزش می دهد در آن صورت مکرر تنبیه می شود اما تکرار تادیب عامل دست کشیدن از لغزش نمی شود در این صورت باید کوشید عوامل تکرار عمل ناپسند را پیدا کرد.کودکی که زیاد تنبیه می شود در مدتی کوتاه به آن انس می گیرد به گونه ای که دیگر بدن او به درد نمی آید و روح او را آزار نمی دهد حتی عادت می کند موجباتی پدید آورد که توسط اولیا تنبیه شود، در این صورت تنبیه فایده ای ندارد و باید کوشید ریشه ها و علل نابسامانی را کشف کرد و از افراد باتجربه و مشاوران کمک گرفت. تنبیه مکرر و دست نکشیدن کودک از خطا نشان می دهد ناهنجاری ریشه دار است.
● نقش معلمان در تربیت دانش آموزان
از آنجا که دانش آموزان بیشتر وقت خود را در ماه های غیر از تعطیلات در مدرسه می گذرانند، داشتن ارتباط صمیمانه با دانش آموز می تواند تاثیر بسیاری در روند شکل گیری شخصیت وی داشته باشد.در اینجا به مواردی اشاره می شود که رعایت آنها از سوی آموزگار می تواند در بهبود شخصیت دانش آموز خطاکار تاثیر مثبتی داشته باشد.
● هرگز به دانش آموزان لقب های زشت ندهد
لقب دادن تنها چیزی که به دانش آموز یاد می دهد همان لقب دادن است. در اثر القابی که معلم به دانش آموز می دهد دانش آموز کم کم تصویر ذهنی از خود پیدا می کند و گویی القاب معلم را به خود می قبولاند و آنها را در مورد خودش باور می کند و این باورها و تصورات منفی بر شخصیت و عزت نفس او اثرات مخربی می گذارد که شاید غیرقابل جبران باشد. از طرفی این گونه برخوردها جو تفاهم آمیز کلاس را برهم زده و باعث رنجش و دلزدگی دانش آموز از معلم و کلاس می شود و حس تنفر و انتقام گیری خیالی را در دانش آموز به وجود می آورد.
● به جای تاکید بر ضعف های دانش آموز به توانایی ها و نقاط مثبت شخصیت او توجه کند
اگر به جای توجه به بدرفتاری دانش آموز یا سرزنش او به خاطر ضعف هایش به جنبه های مثبت و خوشایند رفتار و توانایی های او توجه شود، به ادراک کفایت و شایستگی دانش آموز کمک می کند و دانش آموز توانایی خود را باور کرده و خود را قادر به پیشرفت و جبران ضعف هایش می بیند.
● به موقعیت و جایگاه دانش آموز بیش از خود او توجه کند
معلم به جای اینکه شخصیت دانش آموز را مورد قضاوت قرار دهد به عمل و کار انجام شده تاکید می کند. این مهم ترین اصلی است که یک معلم در همه موقعیت ها باید مدنظر قرار دهد و حتی در هنگام تنبیه دانش آموز، این عمل دانش آموز است که باید تنبیه شود نه خود دانش آموز و شخصیت او.
▪ مثال؛ کتاب به روی زمین می افتد
ـ رفتار غلط؛ چقدر بی دقت و حواس پرت هستی. (تاکید بر خود دانش آموز)
ـ رفتار صحیح؛ کتاب ها ریخت، زودتر جمع شان کن. (تاکید بر عمل انجام شده)
● به شخصیت دانش آموز احترام بگذارد
احترام به دانش آموز باعث احساس ارزشمندی در او می شود و به رشد شخصیت او کمک می کند. حتی بدترین دانش آموزان از لحاظ رفتاری در مقابل شخصیت دادن خلع سلاح می شوند.
● به دانش آموز مسوولیت بدهد
معلم باید ترتیبی بدهد که دانش آموز عوامل خارجی را کنار بگذارد و تصمیم گیری ها و کنترل رفتارها را شخصاً و با اراده خود به عهده بگیرد.معلم از طریق افزایش دانش و تخصص خود و به کارگیری روش های صحیح آموزشی و فنون تدریس و برانگیختن حس کنجکاوی و خلاقیت دانش آموزان، می تواند به رشد فکری و اعتلای اندیشه آنان کمک کند. معلم باید با مبانی روانشناختی رشد و تحول شخصیت آشنا باشد و با به کارگیری روش های صحیح تربیتی به سلامت روانی دانش آموزان کمک کند. معلم باید با به کارگیری مهارت های ارتباطی صحیح و ایجاد روابط صمیمی و دوستانه از شدت اضطراب دانش آموزان بکاهد و کلاس را به محیطی دوستانه و صمیمی تبدیل کند. همچنین با مشکلات رفتاری و روش های اصلاح رفتارهای ناسازگار آشنایی داشته باشد و در صورت لزوم آنها را به کار برد.
‌● هنگام عصبانیت خشم خود را کنترل کند
وقتی معلم در کلاس عصبانی می شود باید خشم خود را بدون اهانت به دانش آموز نشان دهد و آنچه را که احساس می کند و می بیند شرح دهد. معلم باید خشم خود را واضح و روشن بیان کند و دانش آموزان را مورد خشونت یا اهانت قرار ندهد تا آسیبی به روح آنها وارد نشود. ‌شعار معلم این است؛ خشم آری، بی احترامی نه.
‌● از بحث و مشاجره با دانش آموز بپرهیزد
هنگامی که دانش آموز مرتکب خطایی می شود، به جای اینکه معلم حالت تهاجمی یا دفاعی بگیرد، با مهربانی و ملایمت اشتباه او را اصلاح کند و به جای بحث و اوقات تلخی که باعث اتلاف وقت و انرژی و ایجاد تعارض در کلاس می شود، ناراحتی خود را با لحنی راسخ و غیرتهاجمی بیان کند.
معلم باید در نظر داشته باشد که موقعیت های بحرانی جای بحث و به تفاهم رسیدن نیست. بحث را زمانی باید شروع کرد که هر دو طرف خونسرد باشند. هنگامی که معلمی دچار هیجان و ناراحتی است، باید از اتخاذ تصمیم برای هر نوع اقدامی خودداری کند و از دانش آموز بخواهد که بعد از کلاس دراین باره صحبت کنند.

وبگردی
ماجرای عجیب رزمایش قطع اینترنت !
ماجرای عجیب رزمایش قطع اینترنت ! - خبرها حاکی از آن است که رزمایش قطع اینترنت از سوی سازمان پدافند غیر عامل طراحی و مدیریت شده است. اما سازمان پدافند غیر عامل این موضوع را تکذیب کرده است.
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.