جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ / Friday, 23 March, 2018

فلزات بازیافتی


فلزات بازیافتی
● آلومینیوم- فولاد و دیگر فلزات
آلومینیوم و فولاد معمولی ترین فلزاتی هستند كه زمانیكه در مورد چرخه بازیافتی بحث می كنیم نیازات مورد توجه قرار می دهیم. فلزات دیگری همانند طلا-نقره- برنج و مس كه ندرتاً دور انداخته می شوند نیز خیلی با ارزش هستند. آنها مشكل دقتی ضایعات را ایجاد نمی كنند.
آلومینیوم و فولاد انجام می دهند. امریكاییها هر روز ۱۰۰مییلیون قوطی های فولادی و ۲۰۰ مییلیون قوطی های نوشیدنیهای آلومینیومی را مصرف می كنند.
● ضایعات فلزی را بایستی چكار كنیم؟
▪ بایستی آنها را در زباله ها برای ایجاد انرژی بسوزانیم ؟
▪ بایستی آن را در دفنی زباله قرار دهیمؤ
▪ بایستی آنها را بازیافت كنیم؟
بعد از كاهش انرژی( برای مثال استفاده كمتر آلومینیوم برای تشكیل یك قوطی بازیافت مؤثرترین راه برای كاهش ضایعات آلومینیوم و فولاد است.
پلاستیك ها و كاغذ غیر مشابه ، كاهش زباله فلزی را در ضایعات برای ایجاد انرژی می سوزانند ولی انرژی تولید نمی كنند .
در عوض، فلزات آلومینیوم و فولاد گرمای زیادی را از دست می دهند. مغناطیسی ها می توانند برای جمع آوری تكه های فولاد در زباله ها برای ایجاد انرژی استفاده شوند. و پس قراضه ها می توانند به كارخانه فولاد برای بازیافت حمل شوند.
دفن زباله معمولاًیك متناوب خوبی نیست. مخصوصاً آلومینیوم همانند یك تكه فولادی خیلی با ارزش است كه به راحتی سر در نمی آوریم كه آن را دفن كنیم.
● قوطی های قدیم برای قوطی های جدید
بعد از اینكه نقشتان را با بردن قوطی های آلومینیوم قدیمی به مركز چرخه یا قرار دادن آنها در جعبه مكعبی باز یافتی برای برداشتن، انجام دادید اتفاقات بعدی چه هستند؟ قوطی های آلومینیوم قدیمی به یك كارخانه احیاء آلومینیوم برده می شوند.
قوطی ها به ورق های چیپس مانند در اندازه خیلی كوچك ریز ریز می شوندو به داخل كورودوب ریخته می شوند.
آلومینیوم مذاب تدریجاً به قطعات مستطیلی شكل كه شمش نامیده می شود. و پس صفحه های آلومینیومی نازكی تشكیل می دهند.
فلزات حاصل از قوطی های آلومینیومی بازیافتی معمولاً قوطی های آلومینیومی جدید را شكل می دهند. كه بازیافت حلقه های بسته نامیده می شود زیرا قوطی های قدیمی دوباره به چیز یكسان تبدیل می شوند . ظروف آشامیدنی آلومینیومی می توانند به قوطی جدید بازیافت شوند و ذخیره خودشان را به مدت ۹۰ روز به تعویق می اندازند. همچنین آلومینیوم می تواند چندین بار بازیافت شود.
و كیفیتش را از دست نمی دهد و بازیافت آن در هر زمان انرژی آن را ذخیره می كند. نظیر بیشتر فلزات ، آلومینیوم كانسار كاینی می باشد كه مواد باارزش آن استخراج می شود.بوكیت یك كانسار رس می باشد مایا به قرمز، از لحاظ اجزاء آلومینیومی غنی می باشد .
یك مورد دشوار در مورد آلومینیوم – كه در مس ، آهن ، دیگر فلزات معمول وجود ندارد، این می باشد كه با سایر عناصر به صورت تركیبی ، معمولاً اكسیژن می باشد.
در اثر تركیب با اكسیژن ، آلومینیوم یك ماده خیلی سخت كه آلومینیوم نامیده می شود.تشكیل می دهد. برای آزاد كردن آلومینیوم، آلومینیوم باید از اكسیژن عادی یا مقدار آن كاسته شود
این فرایند از یك دستگاه كاهش یا تصفیه كننده انجام می شود .
آلومینیا در ظرفهای بزرگی در دستگاههای كاهش قرار داده می شود ، در ابتدا ، دریك نمك محلول یا ذوب شده حل می شود. پس یك جریان الكتریكی قوی وارد مایع می شود تا آلومینیوم را از اكسیژن جدا كند. آلومینیوم ذوب در ته ظرفها قرار می گیرد. فرایند كاهش، مقدار خیلی زیادی انرژی الكتریكی مصرف می كند. به همین علت است كه بازیافت آلومینیوم خوب درك می شود .باعث ذخیره مقدار زیادی انرژی می شود.
● بازیافت فولاد
فولاد یكی از بیشترین مواد بازیافتی در آمریكا است . اكثر فولاد بازیافتی پیچیده است زیرا هر ساله روشهای صنعتی مقدار زیادی از قطعات ماشین ، ابزارها و نخاله های ساختمان و پل ها را تولید می كند. امروزه همه تولید فولاد از برخی از فولادهای بازیافتنی است .
در سال ۱۹۹۸برای اولین بار در طی سالهای متمادی بازیافت فولاد كاهش یافت . كشورهای خارجی فولاد را بسیار ارزانتر فروختند برای اینكه بازیافت صنعتی را كاهش دهد. امروزه، دوباره بازیافت فولاد افزایش یافته است.
شما می توانید سهم خود را از بازیافت فولاد در منزل انجام دهید فولاد می تواند در قوطی سوپ شما ، غذای سگ وقهوه شما و یا كرمی كه در قسمت بالای بستنی ریخته می شود بیابید
در حقیقت بیشتر غذاها محتوی فولاد هستند شما احتمالاً شنیده اید كه بسیاری از مردم قوطی های فولادی را قوطی قلع می نامند .
قوطی های فولادی معمولاً قوطی قلعی نامیده می شوند زیرا معمولاً بالایه نازكی از قلع پوشیده شده اند .
قلع از مواد پخته شده در قوطی حفاظت می كند . فولاد و آلومینیم هر دو از فلزات مهم هستند و به روش های مشابهی ساخته می شوند . جز‍ء اصلی در ساختن فولاد و آهن است . فلز آهن بسیار فراوان است اما آن را بطور طبیعی نمی توان استفاده كرد.آهن معمولاً با اكسیژن یا دیگر عناصر مثل كربن و سولفور تركیب می شود . مقدار زیادی انرژی برای تولید اكسید آهن مصرف می شود . اكسید ها با اكسیژن و برخی عناصر تركیب می شوند .
و كاهش در كوره های انفجاری بسیار داغ اتفاق می افتد . واكنش شیمیایی در كوره های انتفجاری اتفاق می افتد و آهن از اكسیژن آزاد می گردد .این آهن آزاد ( سازندگان فولاد این آهن را آهن خوكی می نامند زیرا نمونه ای است شبیه بچه خوكهای كوچك كه در اطراف مادرشان می چرخند ) برای ساختن فولاد مصرف می شود .
بازیافت فولاد انرژی زیادی را ذخیره می كند .برای ساخت فولاد جدید از معدن و كوره های انفجاری انرژی زیادتری نسبت به بازیافت لازم است . حدوداً ۷۵ درصد انرژی كمتری برای بازیافت فولاد نسبت به تولید آهن لازم است . به این دلیل است كه سازندگان فولد امروزی از تكه های فولاد برای تولید فولادهای جدید استفاده می كنند .
فولاد احتمالاً اولین ماده ای بوده كه از جریان مواد زائد جامد بر جای مانده است . فولاد برخس از مغناطیس ها را جذب می كند . برخی آهن ربا های مغناطیسی برای جدا كردن قوطی های فولادی از دیگر مواد بازیافتی استفاده می شوند . این روش كارآمدتر نسبت به جدا كردن مواد با دست است .
مرتب سازی برای بازیافت خلی از مواد لازم است مثلاً پلاستیك .بازیافت قوطی های فلزی همچنین در خانه آسان است . همه ما احتیاج داریم كه از غذا های كنسرو شده مصرف كنیم – سال قبل دلالها از مردم خواستند كه برچسب های كاغذی بالا و پایین قوطی را از آنها جدا جدا كنند . الان دیگر این كار ضروری نسیت اگر شما مطمئن نیستید كه صوطی ها فولادی اند یا آلومینیومی می توانید از تكه ای از آهن ربا برای جدا كردن آن استفاده كنید .
فولاد جذب آهن ربا می شود ولی آلومینیوم جذب نمی شود . اگر قوطی داشتید كه هم فولادی هم آلومینومی بود كه در این صورت دو فلزی نامیده می شود آن را در چرخه بازیافت فولاد بگذارید زیرا چرخه بازیافت فولاد همه نوع قوطی را می پذیرند حتی انهایی كه حاوی آلومینیوم هستند در حالی كه بازیافت آلومینیوم تنها قوطی هایی را میپذیرند كه ۱۰۰ درصد آلومینیومی است .
بعد از اینكه تكه های فولاد از منازل جمع شد به مركز بازیافت می رود و به شركت هایی كه فولاد های قدیمی را می خرند حمل می شوند .
افرادی كه آبكاری قلع انجام می دهند لایه نازكی از قلع را روی قوطی های قدیمی می كشند و این قوطی با ارزش و قابل فروش می شوند .
بازیافت صوطی فولادی مشابه بازیافت قوطی آلومینیومی است . قوطی های فولادی با دیگر تكه های فولادی در كوره انفجاری ذوب می شوند و به چرخهایی می روند كه بطور پیوسته عمل لوله كردن و پخش كردن را انجام می دهند فولاد بازیافتی ماشین های جدید ، پایه ساختمان یا قوطی های كنسرو جدید را می سازد . در آمریكا قوطی های فولادی و دیگر تولیدات فولادی محتوی كمتر از ۲۵ درصد فولاد بازیافتی و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد فولاد بازیافتی است .


منبع : سایت مفاهیم

مطالب مرتبط

بازیافت پلاستیک

بازیافت پلاستیک
به نظر می رسد كه آمریكائی ها عشق همراه با نفرتی نسبت به پلاستیك داشتند . ما پلاستیك مصنوعی را از تولیدات طبیعی و گیاهی پست تر می دانیم برای مثال ما همیشه خواهان چرم واقعی هستیم تا پلاستیك مصنوعی . هنوز هم تولیدات پلاستیكی بیشتر از گذشته مصرف می شوند .
ما غذا ها را با پوشش پلاستیكی می پوشانیم و قهوه را در فنجان پلاستیكی می نوشیم . لباسهایی می پوشیم كه در آن الیاف نایلونی ، پلاستیكی و رسونی بكار رفته است و حتی اشیاء پلاستیكی را با كارتهای پلاستیكی می خریم ! ما هزاران پلاستیك در ساعتهای هر روز مصرف می كنیم .
● پلاستیك چیست ؟
پلاستیك یك تولید بی ثبات است و می تواند انعطاف پذیر یا سخت باشد ، شفاف و یا كدر باشد این می تواند شبیه انواع طبیعی ، چوب ، یا ابریشم باشد . پلاستیك در ساختن اسباب بازی و دریچه های قلب استفاده می شود . اگرچه بیش از ۱۰۰۰۰ نوع پلاستیك مختلف وجود دارد . ماده اصلی سازنده پلاستیك نفت و یا گاز طبیعی است .
این سوختهای فسیلی گاهی اوقات با دیگر عناصر تركیب می شوند مثل اكسیژن یا كلر و انواع مختلف پلاستیك را می سازند .
پلاستیك واقاص در صرفه جویی انرژی كار آمد است . انرژی كمتری برای ساخت بطری پلاستیكی سس كوجه فرنگی نسبت به بطری شیشه ای لازم است و انرژی كمتری برای حمل بطری های پلاستیكی نسبت به بطری های شیشه ای لازم است .
▪ رمز گشایی پلاستیك:
۱) ‍‍PETE Polyethlene Terephthalate
بطری های آشامیدنی دو لیتری ، بطری های دهان شویه ، منگنه ها
۲) HDPE High Density Play ethylene
كوزه های شیر ، شرفهای زباله ، بطری های مواد پاك كننده
۳) V Vinyl (Sometimes seen as PVC.for polyviny)Chloride
بطری های روغن خوراكی ، ظروف بسته بندی گوشت
۴) LDPE Low Density Polythylene
ظرفهای بقالی ، ظرفهای تولیدی ، ظروف غذا و ظروف نان
۵) PP Polypropylene
ظروف ماست ، بطری شامپو ، نی نوشابه ، ظروف مارگارین ، پوشك بچه
۶) PS Polystyrene
فنجان نوشیدنی ها گرم ، بسته های خانگی ، كارتن تخم مرغ ، سینی گوشت
۷) OTHER
هر نوع دیگر از پلاستیك یا ظروف بسته بندی كه بیشتر از یك نوع پلاستیك در آن بكار رفته است .
● دفن پلاستیك
▪ نگاهی دیگر به بازیافت پلاستیك در آمریكا
امروزه بازیافت آمریكا فقط درصد كمی پلاستیك فروخته شده در این كشور است. چرا بازیافت بیشتر نیست؟
جواب ساده نیست. برخی كارشناسان در امر پلاستیك و مدیران مواد زاید جامد میخواهند بدانند كه آیا تمام مواد پلاستیكی باید بازیافت شوند.
در سالهای اخیر چندین كمپانی بازیافت تعطیل شد. آنها ادعا كردند كه نمی توانند تولیداتشان را به قیمت مناسب بفروشند و در بازار باقی بمانند امروزه با توجه به قیمت پایین محصولات نفتی ، قیمت بازیافت گران تمام می شود و به صرفه نیست . قیمت تولید پلاستیك ۴۰ درصد پایین تر از بازیافت آن تمام می شود .به دلیل گران بودن بازیافت پلاستیك مردم مشتاق خرید آن نیستند.مطالعاتی كه به وسیله procter & Gamble و دیگران نشان می دهد كه زمانی كه اكثر مردم بازیافت را پذیرفتند آنها پول بیشتری را برای خریدن این بطری ها بازیافتی پرداختند.
آیا زباله پلاستیكی انباشته شده در زمین به وسیله فنجانهای پلاستیكی و ظروف غذای آماده است؟
نه، حقیقت ندارد. این یك تصور نادرست است. در آمریكا ۱۱درصد وزنی زباله ها جامد شهری را تشكیل می دهد. در مقایسه با كاغذ كه ۳۶ درصد زباله ها را می سازد.بازیافت كنندگان می گویند بازیافت پلاستیك تا زمانی كه مفید خواهد بود كه ما این چرخه را به وسیله ایجاد نیاز برای بازیافت پلاستیك ببندیم.بطری های نوشیدنی نرم یك ذخیره خوب برای بازیافت پلاستیك است.
موادی كه از (PETE) polyethylene terephtatate ساخته شده می تواند ذوب شود و در صنایع فرش بكار گرفته شوند، ساخت لباس ، الیاف لباس اسكی و یا ذوب كرده آن در ساخت مجدد بطری استفاده می شود، هنگامی كه بطری های نرم به بطری های نرم دیگر بازیافت می شوند چرخه بسته می شود.
البته پلاستیك معمولاً سبك است . هنگامی كه پلاستیك در زباله دان خرید و فروش می شود. آنها معمولاً ۲۵درصد از فضا را اشغال می كند . گذاشتن زباله در گورستان زباله همیشه روش خوبی نیست. دو روش متناوب وجود دارد بازیافت و سوزاندن این روشها مقداری از حجم پلاستیك را پوشش می دهد.
بازیافت موادی را پوشش می دهد كه برای ساخت پلاستیك جدید از آنها می توان استفاده كرد. سوزاندن انرژی شیمیایی تولید می كند كه برای تولید بخار و الكتریسیته استفاده می گردد. برای پلاستیكهایی كه در گورستان زباله است این كار را انجام می دهند. همیشه مقداری از حجم پلاستیكهای موجود در گورستان زباله فروخته می شود.
● بازیافت پلاستیك
بازیافت پلاستیك آسان است. ابتدا باید بدانید كه چه نوع پلاستیكی قابل بازیافت است و فقط آن نوع پلاستیك را جمع آوری كنید. آزمایش مقاومت پلاستیكهای لغزشی كه بازیافت كننده نمی تواند آنها را در سطل بازیافت بگذارد.
پلاستیكها فرمولهای مختلفی دارند و باید قبل از بازیافت برای تولید محصولات جدید منظم شوند. پلاستیك های مخلوط می توانند بازیافت شوند اما به ارزشمندی پلاستیكهای مرتب شده نیستند. زیرا خواص فیزیكی پلاستیكهای بازیافت شده مثل كشسانی ممكن است خیلی با هم فرق داشته باشد. اول شما باید نوع پلاستیكی كه بازیافت كننده از شما می خواهد را بشناسید.
شما باید ظرف را بشوئید و آبكشی كنید و سپس آن را فشرده سازی كنید . شما ممكن است برچسبهای كاغذی ظرف را بردارید اما درپوش پلاستیكی آن را دور نیندازید. درپوشهای پلاستیكی معمولاً از انواع مختلفی از پلاستیك ساخته شده اند و نمی توانند به آسانی بازیافت شوند.
● پلاستیك چگونه بازیافت می شود؟
برای بازیافت و تبدیل زباله پلاستیكی به پلاستیكهای بازیافتی چندین مرحله وجود دارد.
۱) بازرسی:
كارگران زباله های پلاستیكی را به منظور آلودگی مثل سنگ و شیشه و پلاستیكهای غیر قابل بازیافت در آنها بازرسی می كنند.
۲) خرد كردن و شستن:
پلاستیكها را شسته و به قطعات كوچكی تكه می كند.
۳) مخزن شناور سازی:
اگر پلاستیكهای بازیافتی با هم مخلوط شده باشند آنها را در مخزن شناور سازی مرتب می كنند جایی كه برخی از پلاستیكها ته نشین و برخی دیگر شناور می شوند.
۴) خشك كردن:
تكه های پلاستیك در خشك كن غلطان خشك می شوند.
۵) ذوب كردن:
تكه های خشك شده پلاستیك به داخل قالب تزریق می شوند جایی كه گرما و فشار پلاستیك را ذوب می كند.انواع مختلف از پلاستیك در دماهای مختلف ذوب می گردند.
۶) صاف كردن:
پلاستیك مذاب با نیروی زیاد به داخل پرده های توری ریز تا هر ماده آلوده كننده ای را كه پس از فرایند شستن باقی مانده خارج كند . پلاستیكهای مذاب سپس به شكل رشته هایی در می آیند.
۷) ساچمه ای شدن:
رشته های سرد شده در آب سپس به ساچمه های یك شكل خرد می شوند كمپانی های سازنده ساچمه های پلاستیكی برای ساختن تولیدات جدید می خرند . پلاستیك های بازیافتی برای ساختن گلدان ، الوار و صنایع فرش بكار می رود .
● انرژی برای سوختن
به دلیل اینكه پلاستیك از سوخت فسیلی ساخته شده است شما می توانید فكر كنید آنها نوعی دیگری از انرژی ذخیره شده است . چند پوند پلاستیك محتوی انرژی زیادی به اندازه نفت یا گاز طبیعی است . و انرژی آن بیشتر از انواع دیگر زباله است این پلاستیك سوخت مطبوعی برای دستگاههای كه زباله را به انرژی تبدیل می كنند . دستگاه های تبدیل زباله به انرژی زباله را می سوزانند و انرژی گرمایی در طول سوختن به بخار و الكتریسیته تبدیل می شود. آنها زباله را به انرژی مفید تبدیل می كنند . بنابر این آیا ما باید پلاستیك و یا بازیافتی آن را بسوزانیم ؟ بستگی دارد .
گاهی اوقات برای تولید پلاستیك بازیافتی انرژی زیادتری نسبت به تولید مواد پلاستیك جدید لازم است در این مورد خاص ، تمایلی بیشتری برای سوزاندن پلاستیك در دستگاه تولید انرژی از زباله نسبت به بازیافت آن وجود دارد . سوختن پلاستیك مقداری زیادی انرژی تولید می كند .
● كاغذ یا پلاستیك
▪ فنجان كاغذی بهتر است یا پلاستیكی ؟
فنجان كاغذی مقدم بر فنجان پلاستیك است زیرا از مواد طبیعی چوبی ساخته شده است. و آیا از رده خارج خواهد شد ؟ ممكن نیست .
مطالعاتی كه بوسیله دانشمندان كانادایی انجام گرفته نشان می دهد كه در ساختن فنجان های كاغذی نفت و گاذ طبیعی بیشتری نسبت به فنجان های پلاستیك بكار رفته است . در حالی كه فنجانهای كاغذی از مواد چوبی استفاده می كنند .
فنجان های كاغذی بعنوان مثال ۱۲ ساعت بخار ، ۳۶ انرژی الكتریكی و ۲ برابر بیشتر آب سرد نسبت به فنجان های پلاستیكی و به همین دلیل فنجانهای كاغذی انرژی زیادتری استفاده می كنند و این از نظر ارزش ۲.۵ برابر بیشتر از فنجانهای پلاستیك است . آیا فنجانهای كاغذی واقعاً از رده خارج هستند ؟ احتمالاً نه ، زباله دانهای جدید بر اساس جلوگیری از نفوذ مواد از رده خارج طراحی می شوند بطوری كه مواد ذائد سمی نمی توانند داخل خاك و آب های زیر زمینی نفوذ كنند . فنجان كاغذی از ۲۰ سال قبل تا كنون هنوز باقی مانده است .
● پلاستیك از رده خارج :
از رده خارج كلمه دیگری است برای پوسیده و فاسد شده . این راه طبیعی برای رها شدن از دست گیاهان و جانوران مرده و یا چیزهای كه از آنها ساخته شده اند . البته پلاستیك ماده ای است ساخته دست بشر اما دانشمندان ۲ راه برای از رده خارج كردن پلاستیك دارند . از رده خارج كردن زیستی و نوری پلاستیك هایی كه به روش زیستی از رده خارج می شوند از ۵ % آرد ذرت یا روغن گیاهی ساخته شده اند .
این عقیده كه باكتری های گرسنه نشاسته و روغن موجود در پلاستیك را می بلعند و آنها بصورت گرد و غبار ریز متلاشی می كنند .
این یك عقیده است اما واقعاً این كار انجام می شود ؟ نه هم محققان محیط و هم صنعتگران پلاستیك این را می گویند . هیچ ماده ای حتی كاغذ و تكه غذا در محل دفن زباله جدید بسرعت دگرسان نمی شود بنابر این هیچ دلیلی وجود ندارد كه فكر كنیم نشاسته ذرت در پلاستیك ها از رده خارج شده زیستی در طول یك شب ناپدید شود . زباله دانها جدید طوری طراحی شده اند كه جلوی از رده خارج شدن پلاستیك را می گیرند ، اما این كار هنوز تبلیغ نشده است .
عقیده نگهداری مواد زائد در زباله دانها بطوری كه آلودگی برای محیط ایجاد كند پذیرفته نیست . در مجموع پلاستیك هایی كه به طریقه زیستی از رده خارج می شوند نمی توانند بازیافت شوند . زیرا تجمع نشاسته و روغن كیفیت پلاستیك بازیافتی را پایین می آورد .
از رده خارج كردن نوری روشی متفاوت دارد كه در آن از تجمع زیستی استفاده نمی گردد . آنها ساخته شده با نوع مخصوصی از پلاستیك می باشند كه می شكنند و در مقابل نور خورشید حالت شكننده پیدا می كنند . البته این به این معنی نیست كه پلاستیك های از رده خارج شده توسط نور در اثر پوشیده شدن با برگ یا برف یا زمانی كه در زباله دانها خرید و فروش می شوند حالت شكننده را از دست بدهند.
سازندگان پلاستیك حمل كننده ها ۶ حلقه كه در تماس با ۶ قوطی سود سوزآور ، آبجو و دیگر نوشیدنی ها بكار می رود . گفته می شود كه پلاستیك از رده خارج شونده توسط نور ۷۵% مقاومت كششی كمتر را دارند هنگامی كه تنها چند روز در زیر نور خورشید قرار می گیرند و در عرض چند هفته تكه تكه می شوند .
این به این معنی است كه اگر حیوانات در این نوع حلقه ۶ تایی گرفتار شوند می توانند این بسته را پاره كرده و خود را آزاد كنند . از رده خارج كننده ها نوری حاوی تجمع ارگانیكی نیست و می توانند بر خلاف از رده خارج كردن ها زیستی دوباره بازیافت شوند .
شما ممكن است فكر كنید مشتركات كمی با یك شخص جوان ۲۰۰۰ یا حتی ۲۰۰ سال قبل دارید. اما هم شما و هم كپی قدیمی كپی قدیمی شما حتماً این تقاضای یكسان والدین را شنیده‌اید كه لطفاً زباله را بیرون بگذار.
تصمیم اینكه چه كار باید با زباله بكنید، یك مشكل جدید نیست. مردم همیشه با زباله‌ها مشكل داشته‌اند هر زمانی كه خواسته‌اند از خانه‌هایشان اسباب‌كشی كنند. دولت یونان، اولین زباله‌دانی شهری را بیشتر از ۲۵۰۰ سال قبل از افتتاح كرد.در طی قرون وسطی، ساكنان شهری اروپا، زباله‌های خود را خارج از در و در خیابان می‌ریختند و نمی‌دانستند كه بسیاری از بیماریها توسط شرایط محیطی آلوده ایجاد می‌شود.
در اواخر سال‌های s ۱۷۰۰ یك گزارش در انگلستان بیماریها را به دفع غیر بهداشتی زباله ارتباط دارد. زمانی كه بهداشت شروع شد، مردم شروع به جمع‌كردن زباله‌ از خیابانها و نهرهای عمومی كردند.
قبل از سالهای ۱۸۰۰، اروپائیها، حتی زباله‌های خود را می‌سوزاندند و انرژی و انرژی ناشی از آن را برای تولید الكتریسیته استفاده می‌كردند. موقعیت در این طرف اقیانوس اطلس كمی متفاوت بود، برای مستعمران اولیه، ظاهراً آمریكا یك ذخیره بی‌پایان آنها براحتی زباله‌های خود را در یك زباله‌دانی خارج از شهر می‌ریختند و از یك زباله‌دانی، تا زمانی كه پر شود استفاده می‌كردند و سپس از مكان دیگری استفاده می‌كردند.
زمانیكه جمعیت آمریكا زیاد شد و مردم زمین‌ها را برای كشاورزی استفاده می‌كردند، مقدار زباله‌ها زیاد‌ شد. اما روش خلاص شدن از زباله هنوز پیشرفت نكرده بود و به كار ریختن اشغال در زباله‌دانی ادامه دادند.امروزه به حدود ۵۵ درصد زباله‌‌های ما از شهر خارج و در محل‌های دفن زباله‌دفن زباله ‌بهداشتی دفن می‌شود.

وبگردی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
چه کنیم تا همیشه پیروز میدان مشاجره باشیم
بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردیتان چه یک مرد قدرتمند با عقاید جسورانه باشید، چه یک فرد میانه رو و صلح طلب و یا یک انسان غیر فعال با هیکل ژله ای حدس بزنید چه اتفاقی برای شما رخ می …