یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Sunday, 20 May, 2018

فلزات بازیافتی


فلزات بازیافتی
● آلومینیوم- فولاد و دیگر فلزات
آلومینیوم و فولاد معمولی ترین فلزاتی هستند كه زمانیكه در مورد چرخه بازیافتی بحث می كنیم نیازات مورد توجه قرار می دهیم. فلزات دیگری همانند طلا-نقره- برنج و مس كه ندرتاً دور انداخته می شوند نیز خیلی با ارزش هستند. آنها مشكل دقتی ضایعات را ایجاد نمی كنند.
آلومینیوم و فولاد انجام می دهند. امریكاییها هر روز ۱۰۰مییلیون قوطی های فولادی و ۲۰۰ مییلیون قوطی های نوشیدنیهای آلومینیومی را مصرف می كنند.
● ضایعات فلزی را بایستی چكار كنیم؟
▪ بایستی آنها را در زباله ها برای ایجاد انرژی بسوزانیم ؟
▪ بایستی آن را در دفنی زباله قرار دهیمؤ
▪ بایستی آنها را بازیافت كنیم؟
بعد از كاهش انرژی( برای مثال استفاده كمتر آلومینیوم برای تشكیل یك قوطی بازیافت مؤثرترین راه برای كاهش ضایعات آلومینیوم و فولاد است.
پلاستیك ها و كاغذ غیر مشابه ، كاهش زباله فلزی را در ضایعات برای ایجاد انرژی می سوزانند ولی انرژی تولید نمی كنند .
در عوض، فلزات آلومینیوم و فولاد گرمای زیادی را از دست می دهند. مغناطیسی ها می توانند برای جمع آوری تكه های فولاد در زباله ها برای ایجاد انرژی استفاده شوند. و پس قراضه ها می توانند به كارخانه فولاد برای بازیافت حمل شوند.
دفن زباله معمولاًیك متناوب خوبی نیست. مخصوصاً آلومینیوم همانند یك تكه فولادی خیلی با ارزش است كه به راحتی سر در نمی آوریم كه آن را دفن كنیم.
● قوطی های قدیم برای قوطی های جدید
بعد از اینكه نقشتان را با بردن قوطی های آلومینیوم قدیمی به مركز چرخه یا قرار دادن آنها در جعبه مكعبی باز یافتی برای برداشتن، انجام دادید اتفاقات بعدی چه هستند؟ قوطی های آلومینیوم قدیمی به یك كارخانه احیاء آلومینیوم برده می شوند.
قوطی ها به ورق های چیپس مانند در اندازه خیلی كوچك ریز ریز می شوندو به داخل كورودوب ریخته می شوند.
آلومینیوم مذاب تدریجاً به قطعات مستطیلی شكل كه شمش نامیده می شود. و پس صفحه های آلومینیومی نازكی تشكیل می دهند.
فلزات حاصل از قوطی های آلومینیومی بازیافتی معمولاً قوطی های آلومینیومی جدید را شكل می دهند. كه بازیافت حلقه های بسته نامیده می شود زیرا قوطی های قدیمی دوباره به چیز یكسان تبدیل می شوند . ظروف آشامیدنی آلومینیومی می توانند به قوطی جدید بازیافت شوند و ذخیره خودشان را به مدت ۹۰ روز به تعویق می اندازند. همچنین آلومینیوم می تواند چندین بار بازیافت شود.
و كیفیتش را از دست نمی دهد و بازیافت آن در هر زمان انرژی آن را ذخیره می كند. نظیر بیشتر فلزات ، آلومینیوم كانسار كاینی می باشد كه مواد باارزش آن استخراج می شود.بوكیت یك كانسار رس می باشد مایا به قرمز، از لحاظ اجزاء آلومینیومی غنی می باشد .
یك مورد دشوار در مورد آلومینیوم – كه در مس ، آهن ، دیگر فلزات معمول وجود ندارد، این می باشد كه با سایر عناصر به صورت تركیبی ، معمولاً اكسیژن می باشد.
در اثر تركیب با اكسیژن ، آلومینیوم یك ماده خیلی سخت كه آلومینیوم نامیده می شود.تشكیل می دهد. برای آزاد كردن آلومینیوم، آلومینیوم باید از اكسیژن عادی یا مقدار آن كاسته شود
این فرایند از یك دستگاه كاهش یا تصفیه كننده انجام می شود .
آلومینیا در ظرفهای بزرگی در دستگاههای كاهش قرار داده می شود ، در ابتدا ، دریك نمك محلول یا ذوب شده حل می شود. پس یك جریان الكتریكی قوی وارد مایع می شود تا آلومینیوم را از اكسیژن جدا كند. آلومینیوم ذوب در ته ظرفها قرار می گیرد. فرایند كاهش، مقدار خیلی زیادی انرژی الكتریكی مصرف می كند. به همین علت است كه بازیافت آلومینیوم خوب درك می شود .باعث ذخیره مقدار زیادی انرژی می شود.
● بازیافت فولاد
فولاد یكی از بیشترین مواد بازیافتی در آمریكا است . اكثر فولاد بازیافتی پیچیده است زیرا هر ساله روشهای صنعتی مقدار زیادی از قطعات ماشین ، ابزارها و نخاله های ساختمان و پل ها را تولید می كند. امروزه همه تولید فولاد از برخی از فولادهای بازیافتنی است .
در سال ۱۹۹۸برای اولین بار در طی سالهای متمادی بازیافت فولاد كاهش یافت . كشورهای خارجی فولاد را بسیار ارزانتر فروختند برای اینكه بازیافت صنعتی را كاهش دهد. امروزه، دوباره بازیافت فولاد افزایش یافته است.
شما می توانید سهم خود را از بازیافت فولاد در منزل انجام دهید فولاد می تواند در قوطی سوپ شما ، غذای سگ وقهوه شما و یا كرمی كه در قسمت بالای بستنی ریخته می شود بیابید
در حقیقت بیشتر غذاها محتوی فولاد هستند شما احتمالاً شنیده اید كه بسیاری از مردم قوطی های فولادی را قوطی قلع می نامند .
قوطی های فولادی معمولاً قوطی قلعی نامیده می شوند زیرا معمولاً بالایه نازكی از قلع پوشیده شده اند .
قلع از مواد پخته شده در قوطی حفاظت می كند . فولاد و آلومینیم هر دو از فلزات مهم هستند و به روش های مشابهی ساخته می شوند . جز‍ء اصلی در ساختن فولاد و آهن است . فلز آهن بسیار فراوان است اما آن را بطور طبیعی نمی توان استفاده كرد.آهن معمولاً با اكسیژن یا دیگر عناصر مثل كربن و سولفور تركیب می شود . مقدار زیادی انرژی برای تولید اكسید آهن مصرف می شود . اكسید ها با اكسیژن و برخی عناصر تركیب می شوند .
و كاهش در كوره های انفجاری بسیار داغ اتفاق می افتد . واكنش شیمیایی در كوره های انتفجاری اتفاق می افتد و آهن از اكسیژن آزاد می گردد .این آهن آزاد ( سازندگان فولاد این آهن را آهن خوكی می نامند زیرا نمونه ای است شبیه بچه خوكهای كوچك كه در اطراف مادرشان می چرخند ) برای ساختن فولاد مصرف می شود .
بازیافت فولاد انرژی زیادی را ذخیره می كند .برای ساخت فولاد جدید از معدن و كوره های انفجاری انرژی زیادتری نسبت به بازیافت لازم است . حدوداً ۷۵ درصد انرژی كمتری برای بازیافت فولاد نسبت به تولید آهن لازم است . به این دلیل است كه سازندگان فولد امروزی از تكه های فولاد برای تولید فولادهای جدید استفاده می كنند .
فولاد احتمالاً اولین ماده ای بوده كه از جریان مواد زائد جامد بر جای مانده است . فولاد برخس از مغناطیس ها را جذب می كند . برخی آهن ربا های مغناطیسی برای جدا كردن قوطی های فولادی از دیگر مواد بازیافتی استفاده می شوند . این روش كارآمدتر نسبت به جدا كردن مواد با دست است .
مرتب سازی برای بازیافت خلی از مواد لازم است مثلاً پلاستیك .بازیافت قوطی های فلزی همچنین در خانه آسان است . همه ما احتیاج داریم كه از غذا های كنسرو شده مصرف كنیم – سال قبل دلالها از مردم خواستند كه برچسب های كاغذی بالا و پایین قوطی را از آنها جدا جدا كنند . الان دیگر این كار ضروری نسیت اگر شما مطمئن نیستید كه صوطی ها فولادی اند یا آلومینیومی می توانید از تكه ای از آهن ربا برای جدا كردن آن استفاده كنید .
فولاد جذب آهن ربا می شود ولی آلومینیوم جذب نمی شود . اگر قوطی داشتید كه هم فولادی هم آلومینومی بود كه در این صورت دو فلزی نامیده می شود آن را در چرخه بازیافت فولاد بگذارید زیرا چرخه بازیافت فولاد همه نوع قوطی را می پذیرند حتی انهایی كه حاوی آلومینیوم هستند در حالی كه بازیافت آلومینیوم تنها قوطی هایی را میپذیرند كه ۱۰۰ درصد آلومینیومی است .
بعد از اینكه تكه های فولاد از منازل جمع شد به مركز بازیافت می رود و به شركت هایی كه فولاد های قدیمی را می خرند حمل می شوند .
افرادی كه آبكاری قلع انجام می دهند لایه نازكی از قلع را روی قوطی های قدیمی می كشند و این قوطی با ارزش و قابل فروش می شوند .
بازیافت صوطی فولادی مشابه بازیافت قوطی آلومینیومی است . قوطی های فولادی با دیگر تكه های فولادی در كوره انفجاری ذوب می شوند و به چرخهایی می روند كه بطور پیوسته عمل لوله كردن و پخش كردن را انجام می دهند فولاد بازیافتی ماشین های جدید ، پایه ساختمان یا قوطی های كنسرو جدید را می سازد . در آمریكا قوطی های فولادی و دیگر تولیدات فولادی محتوی كمتر از ۲۵ درصد فولاد بازیافتی و در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد فولاد بازیافتی است .


منبع : سایت مفاهیم

مطالب مرتبط

ثروت مدفون‌شده

ثروت مدفون‌شده
زباله با توجه به کمیت آن و عدم مدیریت مناسب و علمی، یکی از اثرگذارترین مواد مخرب محیط‌زیست می‌باشد. چرا که خود زباله خاک را آلوده می‌کند، شیرابه آن آب و خاک را آلوده می‌کند و گازهای تولیدشده در مراکز دفن، آلوده‌کننده هوا بوده و اثر گلخانه‌ای نیز دارد.
هر آنچه که اکنون زباله نامیده می‌شود، در ابتدا کالا بوده و پس از مصرف به زباله تبدیل شده است. تأمین کالاهای مورد نیاز منجر به تحمیل هزینه می‌شود. علاوه بر آن پس از تبدیل این کالاها و ملزومات به زباله باید هزینه‌ای مضاعف صورت پذیرد که این کالاهای مصرف‌شده را که اکنون زباله نامیده می‌شود، جمع‌آوری، حمل و دفن گردند.
با نگرش به توسعه پایدار و حفظ حقوق نسل‌های آینده کمی کردن این اثرات امری اجتناب‌ناپذیر است و در این راستا شناخت روش‌ها و میزان تولید زباله و به تبع آن شناخت راهکارهای مناسب جهت کاهش تولید زباله و بازیافت امری ضروری می‌باشد.
در حال حاضر با توجه به آمارهای موجود به‌طور متوسط روزانه ۷۰۰۰ تن زباله در شهر تهران تولید می‌شود. این مقدار زباله از منابع مختلفی همچون منابع شهری (خانوارها، واحدهای تجاری و واحدهای اداری)، صنعتی و بیمارستانی حاصل می‌شود.
برای مدیریت زباله شش مرحله در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱) تولید
۲) ذخیره‌سازی
۳) جمع‌آوری
۴) حمل
۵) دفع
۶) پردازش
از سوئی زباله‌ها قبل از تبدیل شدن به زباله، مواد مصرفی و مایحتاج عمومی بوده‌اند که کاهش تولید زباله به معنی کاهش مصرف مواد مصرف و مایحتاج عمومی می‌باشد.
به‌طور کلی کاهش زباله، تولید و بازیافت به پنج روش امکان‌پذیر است. از این روش‌ها، سه روش مربوط به تولیدکنندگان زباله، یک روش مربوط به سازمان و یا ارگان‌های ذی‌ربط مدیریت پسماند و یک روش مربوط به تأمین و تولیدکنندگان مایحتاج عمومی می‌باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
● اجتناب از خرید
در هنگام خرید و تهیه مایحتاج رعایت برخی نکات ساده و ابتدائی که در ذیل به آنها اشاره می‌شود، کمک قابل توجهی به کاهش تولید زباله می‌کند:
▪ استفاده از کیسه، سبد یا زنبیل در هنگام خرید
▪ نخریدن کالاهائی که باعث تولید مضاعف زباله می‌شود همچون ظروف و کالاهای یکبار مصرف، سبزی پاک نکرده، کالاهای با بسته‌بندی حجیم و ...
▪ نخریدن کالاهای نامرغوب
به سادگی پیدا است با رعایت نکات فوق می‌توان تأثیر بسیار چشمگیری در میزان زباله تولیدی و اقتصاد خانواده و شهر گذاشت
استفاده از کیسه، سبد یا زنبیل در هنگام خرید باعث کمتر شدن مصرف کیسه‌های پلاستیکی می‌شود. این کیسه‌ها که برای هر بار خرید کردن یک عدد از آن مصرف می‌شود، برای مغازه‌دار و فروشنده منجر به هزینه می‌شود و از سوی دیگر این کیسه‌ها پس از رسیدن به منزل جائی جز سطح زباله ندارد و این امر نیز باعث افزایش میزان زباله و به تبع آن افزایش هزینه‌های شهرداری در زمینه جمع‌آوری و مدیریت زباله می‌شود.
براساس برآوردهای به‌عمل آمده در سال ۱۳۸۰ هر کیلوگرم زباله برای شهرداری تهران هزینه‌ای معادل ۱۷۰ ریال دربردارد. ضمناً میزان مشمع موجود در زباله شهر تهران حدود ۶/۴ درصد می‌باشد. با یک حساب ساده می‌توان نتیجه گرفت که از کل زباله شهر تهران روزانه حدود ۲۸ تن شمع می‌باشد که هزینه تهیه آن برای کیسه به‌ازاء هر کیلوگرم تقریباً ۱۰،۰۰۰ ریال و هزینه مدیریت زباله ناشی از آن حدود ۱۷۰ ریال و در مجموع روزانه ۴،۷۶۰،۰۰۰ ریال توسط شهرداری تهران هزینه می‌شود تا ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مشمع دفن شود.
البته باید به این ارقام کوچک هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از دفن مشمع در زمین با طول عمر فرسایش بیش از ۲۰۰ سال را که قابل محاسبه نمی‌باشد، نیز افزود.
این ارقام و هزینه‌ها بخشی از سرمایه و پول هستند که از چرخه اقتصادی خارج می‌شود.
اجتناب از خرید کالاهائی که باعث تولید مضاعف زباله می‌شود، نیز باعث کاهش قابل ملاحظه‌ای در میزان زباله می‌شود و این کاهش تولید زباله به معنی کاهش هزینه‌های ریالی در بُعد ملی و خانوار می‌شود.
استفاده از ظروف و کالاهای یکبار مصرف در مصارف طولانی‌مدت علاوه بر گران بودن نسبت به ظروف بادوام و چند بار مصرف (به‌عنوان مثال یک عدد بشقاب یکبار مصرف با کیفیت متوسط حدود ۵۰۰ ریال می‌باشد، در مقابل یک عدد بشقاب چینی با ملامین که قیمتی حدود ۵۰۰۰ ریال دارد به‌عبارتی ده بار استفاده از بشقاب یکبار مصرف معادل خرید یک عدد بشقاب چینی یا ملامین است) باعث تولید زباله‌ای با ماندگار بالا در طبیعت شده و علاوه بر هزینه‌های جمع‌آوری و مدیریت زباله باعث تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی به نسل‌های آینده می‌شود. در این بحث ساده نیز هزینه‌های تهیه ظروف یکبار مصرف و هزینه مربوط به جمع‌آوری، حمل و دفع آنها بخشی از ستانده‌های خراج شده از فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد.
خرید سبزی و میوه پاک نکرده از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
براساس آنالیز فیزیکی زباله شهر تهران، پسماندهای آلی موجود در زباله ۷۰ درصد می‌باشد که حدود نیمی از آن را ضایعات میوه و سبزی تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۲۴۵۰ تن در روز می‌باشد. این مواد به‌جای صرف شدن در مصارف کشاورزی و یا خوراک دام و طیور با صرف هزینه‌ای سنگین به شهر حمل شده و به قیمت میوه و سبزی تازه به خانوارها و مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود. از سوئی پس از تبدیل شدن به زباله باید میلیون‌ها ریال هزینه صرف شود تا به‌عنوان زباله به خارج از شهر و مراکز دفن زباله حمل و مدفون شود.
اگر قرار باشد این ضایعات وارد شهرها نشود، نیاز به ایجاد صنایع تبدیلی جهت پاکسازی جداسازی و سورتینگ این محصولات دارد. ایجاد این صنایع علاوه بر کاهش و یا حذف هزینه‌های موصوف در فوق، ایجاد اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جامعه روستائی خواهد شد و علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای این محصولات کمک شایانی به امر تغذیه دام و طیور کرده و باعث کمتر شدن دفن زباله در زمین می‌شود.
هزینه‌های مربوط به حمل محصولات و زباله و عدم استفاده از این مواد، نشت سرمایه در اقتصاد می‌باشد که برگشتی ندارد. در مقابل، در صورت استفاده از این مواد در مبادی تولید و استفاده از صنایع تبدیلی علاوه بر حذف هزینه‌های حمل‌ونقل و مصرف شدن ضایعات در مبادی تولید باعث ایجاد استقلال و سرعت گردش پول در اقتصاد می‌شود که این امر نیز منجر به افزایش GCP می‌گردد.
نخریدن کالاهای نامرغوب و یا به‌عبارتی نخریدن کالاهی ارزان‌قیمت نیز روش بسیار مناسبی جهت کاهش تولید زباله است. برخلاف ظاهر امر، خرید کالای ارزان‌قیمت نه تنها به نفع خریدار نبوده بلکه علاوه بر متضرر شدن مصرف‌کننده بابت خرید مجدد کالاها و یا هزینه‌های تعمیرات، اقتصاد شهر و کشور نیز تحت‌الشعاع آن قرار گرفته و باعث افزایش میزان مصرف از درآمد و به تبع آن کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود.
انگلیسی‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گویند: آنقدر پولدار نیستم که جنس ارزان بخرم، این مثل از آن حکایت دارد که کالای ارزان‌قیمت متناسب با قیمتش دچار خرابی و هزینه شده و بازده پائین‌تری نیز خواهد داشت.
اگر در خرید کالاهای بادوام قدری بیشتر هزینه شود، نیاز به هزینه تهیه مجدد آن در کوتاه‌مدت نبوده و علاوه بر آن هزینه‌های شهرداری نیز جهت جمع‌آوری و دفع زباله‌های ناشی از آن به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.● تهیه مایحتاج به اندازه مصرف
تصور عموم بر این است که در هنگام خرید هر چقدر مقدار اجناس خریداری‌شده بیشتر باشد یا به‌عبارتی خرید به‌صورت عمده‌ای انجام شود، به لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر خواهد بود؛ در حالی‌که این تصور در بسیاری از موارد کاملاً غلط می‌باشد و تنها در برخی از موارد خریدهای عمده به صرفه است.
به‌عنوان مثال هنگام خرید میوه و سبزیجات اگر به‌جای خرید اندک و به مقدار مورد نیاز، بیش از مصرف دو یا سه روز خریداری گردد، قطعاً بخشی از این تره‌بار حتی در داخل یخچال دچار فساد و خرابی شده که دیگر نمی‌توان از آنها استفاده کرد. به‌عبارتی تبدیل به زباله می‌شوند و یا تصور مادران و خانواده‌ها بر این است که اگر در ظرف غذای کودک خود غذای زیادی سرو شود، تمام غذا خورده خواهد شد و یا میوه‌های درشت را برای تناول کودکان پوست می‌گیرند که معمولاً نیمی از آن روانه سطل زباله می‌شود.
اگر به موارد فوق توجه شود، کاملاً مشهود خواهد بود که اجتناب از این امور در مرحله اول به نفع خانوار است چرا که کالا و موادغذائی که برای تهیه و تأمین آن هزینه شده است، قبل از مصرف تبدیل به زباله شده به‌عبارتی قدری از پول خانوار مستقیماً روانه سطح زباله شده است و در بعد کلان بخشی از پول از چرخه اقتصادی خارج شده است و در مرحله بعد برای جمع‌آوری، حمل و دفع این پول‌ها، شهرداری باید متحمل هزینه شود. البته مهمتر از این موارد، مسائل و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از دفن زباله در زمین می‌باشد. این زباله‌ها که ماهیت ارگانیک داشته، پس از دفن در زمین تولید شیرابه کرده و در صورت عدم جمع‌آوری مناسب و تصفیه، منجر به آلوده شدن منابع آبی زیرزمینی و سطحی می‌شود.
از سوی دیگر در اثر دفن زباله مقدار بسیار زیادی گاز متان تولید شده که دارای اثر گلخانه‌ای می‌باشد (اثر گلخانه‌ای گاز متان ۳۵ برابر بیشتر از گاز دی‌اکسیدکربن است).
از این دست موارد بسیارند ولی باید توجه داشت که هر یک از اینگونه موارد به چه میزان زیان اقتصادی بر خانوار و کشور در پی دارد و چقدر باعث افزایش تولید زباله و تحمیل هزینه بر شهر و شهرداری نموده و محیط‌زیست را آلوده می‌کند.
● استفاده مجدد از کالاها
بخشی از زباله شهری مربوط به لوازم مصرف شده، فرسوده و خارج از مد می‌باشد. حال آنکه این لوازم را می‌توان به سادگی تعمیر و یا اصلاح کرده و مجدداً مورد مصرف قرار داد. به‌عنوان مثال یک دست مبلمان منزل در صورت پارگی، شکستگی و یا رنگ‌رفتگی تنها با یک تعمیر ساده و نسبت به قیمت اولیه بسیار ارزان می‌تواند به یک دست مبلمان شیک و نو تبدیل شود.
در برخی موارد نیز می‌توان از قسمت‌های سالم اجناس و لوازم فرسوده و مستهلک به‌عنوان لوازم یدکی برای لوازم دیگر که آنها نیز فرسوده شده‌اند، استفاده کرد.
به روشنی می‌توان دریافت که به‌کارگیری این نکات ساده و استفاده مجدد از برخی کالاها و اجناس قدیمی و فرسوده کمک بسیار قابل‌ملاحظه‌ای به اقتصاد می‌کند چرا که مواد و لوازم مستعمل که دور ریخته می‌شود، باید توسط محصولات جدید و نو جایگزین شود که این جایگزینی یا باید از تولیدات داخلی باشد و یا از تولید خارجی (وارداتی) که هر دو اینها باعث بالا رفتن هزینه‌های مصرف می‌شود.
● مدیریت مواد زاید جامد
این بخش از کار مربوط به فرآیند بازیافت می‌باشد. بازیافت همانگونه که از نام آن پیداست، فرآیندی است که به بازاریابی مواد و انرژی و یا هر چیز باارزش از زباله می‌پردازد. برای پرداختن به بازیافت باید ابتدا روش‌های مختلف آن شناسائی شود، سپس به ارزش اقتصادی و یا ارزش افزوده محصولات حاصل از مواد دورریزی و بی‌ارزش پرداخت. این نکته را نیز نباید از خاطر دور نگه داشت که پرداختن به امر بازیافت علاوه بر جلوگیری از دفن ثروت‌های ملی در سطح وسیعی نیز ایجاد اشتغال می‌کند که در زیر به برخی از این روش‌ها می‌پردازیم.
● تکنیک زباله دز مبداء
در این فرآیند همانگونه که از نام آن پیدا است، هدف، جلوگیری از دفع ضایعات ارزشمند و اقدام به بازیافت آنها پیش از تبدیل شدن به زباله و تحمل هزینه‌های ناشی از مدیریت پسماند می‌باشد. این امر باعث می‌گردد که بخش مهمی از ثروت‌های دور ریخته شده مجدداً به چرخه تولید و مصرف بازگردد.
طبق تعریف، زباله به پسماندهای ناشی از فعالیت‌های انسانی گفته می‌شود که از نظر تولیدکننده فاقد ارزش باشد. موادی که از نظر تولیدکننده فاقد ارزش هستند، می‌تواند از نگاه دیگران موادی ارزشمند باشد.
براساس آنالیز فیزیکی زباله شهر تهران قیمت هر کیلوگرم ضایعات خشک قابل جمع‌آوری ۶۱۵ ریال برآورد شده است.
بر این اساس با بازیافت تنها ۱۰ درصد (۷۰۰ تن در روز) از زباله شهر تهران در مبداء تولید، رقمی بالغ بر ۴۳۰،۵۰۰،۰۰۰ ریال از ثروت ملی در هر روز دفن نخواهد شد از سوی دیگر، توسط هر اکیپ شامل یک نفر راننده و یک نفر کارگر در هر روز حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم زباله خشک قابل جمع‌آوری می‌شود و این، یعنی ایجاد فرصت شغلی برای حدود ۶۰۰ نفر در سیستم جمع‌آوری که با منظور کردن نیروی انسانی مورد نیاز در مراحل جداسازی و پردازش اولیه حداقل ۳۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
البته به درآمدهای محاسبه شده فوق باید میزان هزینه‌ای که باید صرف مدیریت جمع‌آوری و دفع این زباله‌ها می‌شد، به‌علاوه هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از دفن زباله را نیز افزود. در این بخش نیز به تفکیک پسماندها در مبداء ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای پسماندها وجود خواهد داشت.
● تبدیل زباله‌های ارگانیک به کمپوست
در این فرآیند طی یک پروسه ارگانیک و با اثر برخی میکروارگانیسم‌های هوازی زباله‌های فسادپذیر یا منابع گیاهی و جانوری به کود تبدیل می‌شود. با تبدیل این کود که دارای قابلیت استفاده در پارک‌ها، طرح‌های بیابان‌زدائی و حتی کشاورزی می‌باشد، علاوه بر کسب درامد و ایجاد اشتغال از زباله‌های دور ریخته شده و بدون استفاده، بخش مهمی از زباله دفنی نیز کاسته شده و هزینه‌های مربوط به دفن و نیروی انسانی و ماشین‌آلات دفن و هزینه‌های تهیه زمین برای دفن حذف می‌شود.
● استحصال گاز متان از زباله
بخشی از زباله‌های دفنی به‌علت وجود فرآیند بیولوژیک، تولید گاز متان کرده و به‌ازاء هر تن زباله تقریباً ۲۵۰ کیلوگرم گاز تولید می‌شود که در صورت جمع‌آوری و تصفیه، قابلیت مصرف در موارد مختلف را دارد.
به‌دلیل وجود منابع سرشار گاز و نفت در کشور و ارزان بودن انرژی در کشور از یک سو و عدم حمایت دولت از اینگونه طرح‌ها، از سوی دیگر، این جنبه از بازیافت در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، ولی در صورت به‌‌صرفه بودن تولید انرژی توسط بخش خصوصی و یا حتی شهرداری، می‌توان با استحصال گاز متان از مراکز دفن زباله علاوه بر حف اثر زیانبار زیست‌محیطی این گازها، درآمد قابل ملاحظه‌ای نیز ایجاد کرد.
این نکته را باید مدنظر داشت که هوا نیز بخشی از منابع محدود در اقتصاد می‌باشد که قیمت‌گذاری اقتصادی نشده است، ولی در نگهداری و حفظ آن باید دقت شود، لذا باید ارزیابی‌های اقتصادی همزمان با مطالعات زیست‌محیطی با در نظر داشتن حقوق نسل‌های آینده و توسعه پایدار برای استحصال گاز متان از مراکز دفن انجام شود.
● کاهش زباله توسط تأمین‌کنندگان مایحتاج عمومی
کاهش تولید زباله توسط تأمین‌کنندگان مایحتاج عمومی همچون وزارتخانه‌ها و سایر نهادها، ارگان‌ها و مؤسسات تولید و عرضه کالا اعم از دولتی و غیردولتی از پیچیدگی و دقت بالائی برخوردار است. لذا در این زمینه تنها به ارائه نکاتی کوتاه جهت کاهش تولید زباله و حفظ سرمایه‌های ملی اشاره می‌شود:
▪ در تهیه مواد اولیه دقت شود موادی خریداری گردد که دارای کمترین ضایعات باشد.
▪ فرآیند تولید به گونه‌ای طراحی شود که ضایعات تولید شده مجدداً وارد چرخه تولید شود.
▪ فرآیند تولید به‌گونه‌ای باشد که کالای تولید شده دارای کمترین زباله باشد.
▪ کالاها از نوع و جنسی باشد که یا به‌طور کامل مصرف شود و یا قابلیت بازیافت کامل را داشته باشند (غیرقابل بازیافت نباشند).
▪ کالاها دارای عمر مفید طولانی باشد.
▪ بسته‌بندی کالاها به‌گونه‌ای باشد که کمترین ضایعات را داشته باشد.
▪ حجم و مقدار مواد موجود در هر بسته متناسب با مصرف و تقاضای بازار باشد.
▪ فرآیند تولید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان بازیافت کالاهای مصرف شده و استفاده مجدد از آنها توسط تولید کننده وجود داشته باشد.
▪ کالاها و لوازم تولیدشده در صورت خرابی با هزینه‌ای اندک تعمیرپذیر باشد.
و ...

وبگردی
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور!
حمله ماموران شهرداری به پلیس راهور! - حمله ور شدن ماموران سد معبر شهرداری به ماموران راهنمایی رانندگی
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه
دستگیری معروف ترین شرور تهران، در ۵۰۰ متری مرز ترکیه - شرور سطح یک که در آخرین اقدام خود یکی از دوستانش را در منطقه ولنجک به قتل رسانده بود؛ در ۵۰۰ متری مرز ترکیه دستگیر شد.
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز!
لحظه ریزش وحشتناک کوه در جاده هراز! - ریزش ناگهانی کوه که توسط مسافران به ثبت رسیده است...!
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد
همسر محسن افشانی با ریش و سبیل در استادیوم آزادی دستگیر شد - قبل از شروع بازی تیم‌های پرسپولیس و الجزیره یکی از بازیگران سینما کشورمان قصد داشت به همراه همسرش وارد ورزشگاه آزادی شوند که این دو نفر توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است
فیلم | خسرو معتضد: جسد مومیایی قطعا متعلق به رضاخان است - فیلم - در ویدئوی زیر بخشی از صحبت های خسرو معتضد، مورخ را می شنوید که نتیجه تحقیقاتش را درباره مومیایی پیدا شده در حرم حضرت عبدالعظیم بیان می کند.
پهلوانان این روزهای ما
پهلوانان این روزهای ما - تصویری زننده و به شدت ناراحت کننده بر جا مانده از مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ایران که به کتک کاری و جنجال کشید. خانواده عبدولی باز هم پای ثابت این درگیری بود که چهره ورزش پهلوانی ایران را تیره کرد
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان
(ویدئو) تشویق اصغر فرهادی در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان - در این ویدئو تشویق اصغر فرهادی و پنه لوپه کروز، خاویر باردم و دیگر عوامل فیلم «همه میﺩﺍنند» در جشنواره کن توسط بزرگان سینمای جهان را مشاهده می‌کنید.
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم
فیلم حجوم داعشی‌های حاتمی کیا به یک مرکز خرید و وحشت و اعتراض مردم - عوامل فیلم «به وقت شام» روز گذشته با حضور عجیب و رعب آور در پردیس سینمایی کوروش مردم را وحشت زده کردند. در این حرکت تبلیغاتی بازیگران نقش داعش، با گریم و پوشش داعشی ها، سوار بر اسب راهی پردیس سینمایی کوروش شدند و با حضور در مرکز خرید و فودکورت مجموعه، رفتارهای عجیبی نشان دادند که باعث وحشت و اعتراض مردم شد.
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم
تصاویر مخفی از بزرگترین مرکز فروش مواد مخدر در جنوب تهران / فیلم - این گزارش حاوی تصاویری از بزرگترین مرکز فروش و مصرف مواد مخدر در جنوب شرق تهران است که مخفیانه ضبط شده‌است.
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم
کشتار اسب‌های کولبران / فیلم - متاسفانه طی یک ماه گذشته دستکم سه نوبت و هر نوبت دستکم 30 اسب باربر متعلق به کولبران در جنگل میرآباد شهرستان اشنویه با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند.
سید احمد خمینی معمم شد
سید احمد خمینی معمم شد - سید احمد خمینی فرزند آیت‌الله سید حسن خمینی در حضور جمعی از علما و پدر و پدربزرگ خود در حسینیه جماران معمم شد.
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی!
دختران پرسپولیسی با ریش و سبیل در ورزشگاه آزادی! - امروز عکسی از 5 تماشاگر بازی روز گذشته در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد 5 دختر جوان با گریم‌های عجیب و حرفه‌ای خودشان را به عنوان پسر جا زده و وارد ورزشگاه شده‌اند.
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت
اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت - از ملتی که ستون فقراتش شکسته انتظار مقاومت دارید؟ بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!