پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018

عملیات زراعی مکانیکی


عملیات زراعی مکانیکی
در اواسط قرن نوزدهم فوهلینگ (۱۸۵۹) به استفاده از کج بیل‌های مکانیکی برای کار در مزارع چغندرقند اشاره کرد. این وسیله توسط اسب یا گاو کشیده و خاک میان ردیف‌ها را بر هم می‌زد. در آن زمان استفاده از فوکا در بین ردیف‌های کاشت و وجین دستی علفهای هرز نزدیک چغندرقند ضروری بود. با این وجود، حتی در اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از نیروی کارگر در اراضی وسیع زیر کشت چغندرقند بعلت کمبود کارگر بدون اشکال نبود.
یکی از طرق اولیه برای مبارزه با علفهای هرز، استفاده از فن بستر کشت مانده بود. در این روش، مزرعه برای کشت آماده می‌کردند، ولی بجای کشت چغندرقند، آنرا برای مدتی رها می‌نمودند تا علف هرز در آن سبز شود آنگاه مجدداً عملیات آماده بودن زمین را انجام می‌دادند. این روش تا حدی علفهای هرز را کنترل می‌کرد ولی بجهت تاثیر منفی روی بستر کاشت، افزایش هزینه و کوپه شدن کشت، در حال حاضر منسوخ شده است. زراعین کشورهای شمال اروپا و ایالات متحده آمریکا، به مجرد رفع خطر سرما که ساقه‌رفتن را در پی دارد به خوبی از تاثیر هراکشت، در بهبود عملکرد آگاهی کافی دارند. این زراعین به جای استفاده از روش بستر کشت مانده، ترجیح می‌دهند تا در اولین فرصت اقدام به کشت نمایند. در کشورهایی که از نظر زمان کاشت محدودیت وجود ندارد و شرایط خاک نیز مناسب است، این روش راه مناسبی برای کاهش جمعیت علفهای هرز می‌باشد.
در حال حاضر در خاک‌های سبکتر اروپا استفاده از فاروهای فشاری همراه با شخم رایج است. این طریقه شکل گیری از روش بستر کشت مانده است که در آن امکان استفاده از علف‌کش‌های قبل و بعد از کاشت جهت کنترل علفهای هرز سبز شده، قبل از گیاه اصلی فراهم می‌گردد.
تهیه بستر کاشت تاثیر زیادی روی سبز کردن علفهای هرز دارد. آماده نمودن زمین موجب خرد شدن کلوخها و نرم تر شدن خاک می‌شود. در این حال در مقایسه با بستر نامناسب،‌ امکان سبز شدن تعداد بیشتری علف هرز فراهم می‌شود (ترپسترا۱۹۸۶) هر نوع مبارزه علیه علف هرز مکانیکی یا شیمیایی) بر روی علف‌های هرز کوچک تاثیر بیشتری دارد. بنابراین استفاده از روشهای مختلف مبارزه قبل از ظهور بوته‌های چغندرقند می‌تواند بسیار موثر باشد. در اکثر کشورها جهت از بین بردن علف هرز در بستر کاشت از هرس دندانه مستقیم استفاده می‌شود. زیرا دندانه آن عمیقاً در خاک فرو
نمی‌رود و هر چند از انواع دیگر هرس مانند هرس داندانه فنری وجود دارند که با علفهای هرز بهتر مبارزه می‌کنند ولی چون عمق کارشان زیاد است با خشک کردن رطوبت خاک موجب کاهش میزان استقرار گیاه در خاک می‌شوند.
در اکثر کشورها تا دهه ۱۹۷۰ جهت از بین بردن علفهای هرز بین ردیف‌های چغندرقند استفاده از هرس مکانیکی ابتدا با اسب و گاونر و بعداً با تراکتور معمول بود ولی امروزه در اکثر کشورهای تولید کننده چغندرقند از هرس‌های کاملاً سوار بر تراکتور استفاده می‌شود. استفاده از هرس تراکتوری شامل این موارد می‌باشد:
برای از بین بردن علفهای هرز بین ردیف‌ها، هنگامی که علفهای هرز روی ردیف‌ها توسط علف‌کش‌ها کنترل شده باشد.
زمانی که استفاده از علف‌کش دیر شده باشد یا آلودگی علف هرز ناچیز باشد و بالاخره آنکه بعضی از علفهای هرز چنان بزرگ شده باشند که از بین بردن آنها با علف‌کش ممکن نباشد.
در هرس‌های مهم از تیغه‌های ثابت استفاده می‌کنند. با این وجود برخی از آنها تیغه‌های دواری دارند که علفهای هرز بزرگتر را کاملاً خرد می‌کنند. کولتیواتورهای دوار پرقدرت سرعت کارشان کمتر و هزینه نگهداریشان بالا است. به منظور جلوگیری از خفه شدن گیاهچه‌های چغندرقند در اوایل رشد توسط خاک می‌بایست از گاردها، دیسک‌ها یا تیغه‌های بلند قلمی استفاده نمود. با این حال نباید گیاهچه را در پشته رها کرد، زیرا این کار موجب خشک شدن آنها توسط هوا یا باد می‌شود. باید توجه داشت به محض بزرگ شدن گیاهچه‌ها لازم است گاردها و دیسک‌ها را برداشته تا به برگ‌های قدیمی‌تر آسیب نرسانند. در زمانی که خطر فشرده شدن خاک اطراف ریشه‌های در حال رشد به حداقل رسید، بایستی تراکتور را به چرخهای باریک مجهز نمود.
حتماً هرس را بایستی با تعداد ردیف‌های کاشت هماهنگ نمود. در غیر این صورت هرس زدن باعث از بین رفتن ردیف‌ها خواهد شد. افزایش فاصله بین ردیف‌ها منجر به ساخت هرس‌هایی با عرض کار بیشترگردید. همچنین نیاز به سرعت کار زیادتر باعث تکامل هرس‌های خود کنترل شده است. معمولی‌ترین سیستم خود کنترل مجهز به داندانه نشان داری در روی ماشین کاشت است که با گذاردن شیاری در چرخ بیرونی، موجب کنترل حرکت هرس می‌شود. سرعت کار این نوع هرس‌ها در مقایسه با هرس‌هایی که با دست کنترل می‌شوند به ترتیب ۸ تا ۵/۳ کیلومتر در ساعت می‌باشند

کاوه مهدیزاده
http://center.royablog.ir

مطالب مرتبط

آموزش پیوند درخت

آموزش پیوند درخت
● پیوند جوانه
در عمل دو نوع پیوند جوانه مشاهده می شود. یکی پیوند جوانه زیر پوست که نزد باغبانان به پیوند شکمی معروف است و دیگری پیوند لوله.
۱) پیوند شکمی : در این پیوند ، پیوندک فقط از یک جوانه تشکیل شده و آنرا در نقطه اختیاری از طول ساقه پایه زیر پوست قرار می دهند.
ـ تهیه پایه : برای اینکه نتوان جوانه پیوندک را زیر پوست ساقه قرار داد لازم است که پوست پایه به آسانی از چوب آن جدا شود و این امر ممکن نیست مگر اینکه شیره نباتی در جریان باشد یعنی پایه تا اندازه ای دارای فعالیت حیاتی باشد و به اصطلاح معروف پایه آب دار بوده پوست بدهد و این امر فقط در بهار و پائیز میسر است زیرا در زمستان شیره نباتی راکد بوده و در تابستان نیز گرمای هوا تا اندازه ای پوست پایه را خشک نموده مانع از جدا شدن آن از چوب می گردد.
برای تهیه پایه به طرق مختلف عمل می نمایند.بطور معمول دو شکاف کم عمق بوده و عمود بر یکدیگر یکی کوتاه و افقی و دیگری طویل ( در حدود ۲ تا ۳ سانتی متر ) و عمودی روی ساقه پایه انجام می گیرد. در صورتیکه پایه حاضر برای پیوند دادن باشد به آسانی می توان با نوک چاقوی پیوند زنی پوست دو طرف عمودی پایه را از چوب جدا نمود و پس از قرار دادن پیوندک زیر پوست عمل پیوند زدن را انجام داد. در بعضی از درختان مانند درخت پسته که دارای شیره می باشد پس از خراش دادن پوست آنها را از محل زخم شیره جاری شده و اگر جوانه پیوندک زیر شکاف باشد این شیره روی آنرا پوشانده و مانع جوش خوردن پیوند می گردد. برای رفع این مانع کافی است که شکاف افقی را پائین یعنی زیر شکاف عمودی قرار دهند.در این صورت جوانه پیوند بالای شکاف افقی واقع شده شیره درخت از زیر آن جاری می گردد و صدمه دای به پیوندک نمی زند.
بعضی از باغبانان برای دو شکاف ۳ شکاف روی پایه می دهند.دو شکاف عمودی به فاصله تقریبی ۵ تا ۱۰ میلیمتر و یک شکاف افقی که وسط دو شکاف عمود را به یکدیگر متصل نماید.
در این طرز تهیه پایه قطعات پوست پایه را به طرف بالا و پائین برگردانده جوانه پیوندک را روی چوب می گذارند و پس از قرار دادن مجدد پوست پایه را روی پیوندک آنرا با ریسمان می بندند.
اگر پایه جوان باشد به یک شکاف عمودی اکتفا می کنند. برای قرار دادن پیوندک باید درخت را بطرفی که شکاف واقع شده خم کرد تا در اثر این عمل دو لب شکاف از هم دور شده پوست پایه از چوب جدا شود.در این موقع جوانه یعنی پیوندک را زیر پوست پایه جای داده درخت را رها می کنند تا بحال اول خود برگردد.
ـ تهیه پیوندک : روی شاخه کاملاً رسیده جوانه انتخاب می کنند و برای جدا کردن آن از شاخه دو شکاف افقی یکی بالا و دیگری پائین جوانه، روی پوست شاخه جدا می نمایند تا هوا نتواند طبقه زیرین پوست پایه و پیوندک را خشک نماید. معمولاً برای جلوگیری از هر پیش آمد اول پیوندک را تهیه نموده در مقداری آب یا محل مرطوبی مانند دهان نگاه می دارند و پس از آن اقدام به تهیه پایه می کنند.
ـ قرار دادن پیوندک روی پایه : برای انجام این عمل با چاقوی پیوند زنی دو لب پوست پایه را در طول شکاف عمودی بلند کرده و انتهای تحتانی آن پیوندک را زیر پوست پایه قرار داده بطور ملایم به طرف پائین فشار می دهندتا تمام پیوندک زیر پوست قرار گیرد.بعد بالا و پائین پیوندک را با ریسمان می بندند.در پیوند شکمی احتیاج به چسب پیوند نیست زیرا در این نوع پیوند پوست پایه تمام قسمتها را می پوشاند و محلی برای هوا کشیدن و یا دخول اجسام نامناسب زیر پیوندک وجود ندارد.
۲) پیوند لوله: در این نوع پیوند بجای اینکه فقط یک جوانه با مقداری از پوست پایه را بعنوان پیوندک مورد استفاده قرار دهند پوست درخت را به شکل استوانه یا لوله که طول ان در حدود ۳ تا ۴ سانتی متر می باشد و فقط یک جوانه روی آن قرار دارد جدا نموده و به همان شکل دور ساقه پایه قرار می دهند. در این صورت طرز تهیه پایه بنابر اینکه آنرا قطع می کنند و با انتهای پایه پس از جوش خوردن پیوند از بقیه پایه جدا می شود فرق می کند.
ـ تهیه پیوندک : پس از آنکه انتهای فوقانی شاخه حامل پیوندک را به ۲ سانتیمتر بالاتر از محل جوانه قطع کردند از دو سانتیمتری زیر جوانه نامبرده با شکافی افقی پوست شاخه را بطور استوانه یعنی دور تا دور از چوب پیوندک جدا می نمایند.
ـ تهیه پایه : بطور معمول پیوند لوله ای را روی شاخه های جوان که قطر آنها تقریباً به اندازه یک مداد یعنی کمتر از یک سانتیمتر است می زنند. برای این کار نوک پایه را نیز قطع کرده و پوست آنرا به شکل نوارهایی تا محلی که پیوندک باید قرار گیرد جدا می نمایند بدون اینکه نوارهای پوست از پایه بریده شود.
برای نصب پیوندک روی پایه انتهای پایه را که پوست آن برداشته شده داخل استوانه پیوندک نموده قسمت اخیر را در طول پایه می لغزانند تا به محلی که قطر پایه و پیوندک یکی باشد برسد. در این محل دو طبقه مولده با یکدیگر کاملاً تماس حاصل می نماید و بدون اینکه محتاج به بستن باشیم پیوند و پایه به هم می چسبند. در موقع اجرای عمل دو حالت پیدا می شود؛ ممکن است پیوندک قطورتر از پایه باشد یعنی مقدار پوست لوله پیوندک که به شکل سطح مربع مستطیل در آمده زیادتر از یکدور پایه باشد. در این صورت نوار باریکی از کنار سطح مستطیل قطع می کنند و عرض نواز حذف شده به اندازه ای است که پس از قرار دادن پیوندک به دور پایه دو لب پوستی که حاصل جوانه می باشد کاملاً با یکدیگر جفت شود این نوع پیوند را بایستی با ریسمان بست.
ممکن است پایه قطور تر از لوله پیوندک باشد در این صورت نیز لوله پیوندک را شکاف می دهند ولی عرض مستطیلی که لوله پیوندک را نشمیل می دهد کافی نخواهد بود که تمام اطراف قسمت بی پوست پایه را بپوشاند.بنابراین پس از آنکه پیوندک را به دور پایه پیچیدند قسمتی از آن که بی پوست و لخت می ماند بایدبا پوست خود پایه که در موقع تهیه ان از چوب جدا کرده بودند ولی هنوز به پایه آویزان بود پر و پوشیده شود بعد از قرار دادن پیوند روی پایه اطراف آنرا با ریسمان می بندند و زخمها را با چسب پیوند می پوشانند .این طرز اخیراً در استعمال زیاد درخت گردو است.
۳) پیوند شاخه قبل از جدا کردن پیوندک از پایه مادر( پیوند مجاورتی)
پیوند مجاورتی تنها پیوندی است که ممکن است بدون دخالت انسان انجام گیرد ودر طبیعت زیاد دیده می شود.این طرز پیوند از زمانه قدیم مرسوم بوده است.در جنگلها و باغات دو تنه درخت یا شاخه انها در اثر تماس دائم و سائیده شدن به یکدیگر پوست بین انها از بین رفته دو طبقه مولده با یکدیگر جوش می خورد.

وبگردی
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده خود هستید !
تلگرام جایگزین داخلی ندارد / در پیام رسان داخلی در حال تکمیل پرونده خود هستید ! - به فرض محال که اطلاعات مردم مورد سوءاستفاده کشورهای دیگر قرار بگیرد، برای‌شان پیامد امنیتی مستقیمی ندارد. بسیاری از کاربران ایرانی در تلگرام به دریافتن و فرستادن اخبار و طیفی از جوک‌ها (از سیاسی گرفته تا خانوادگی) می‌پردازند. این مسائل هم برای کشورهای دیگر اهمیتی ندارد (البته اگر از تحلیل محتوا و کاربردهای بعدی‌شان بگذریم) و نمی‌تواند پیامد مستقیمی برای کاربر ایرانی داشته باشد. اما همین اطلاعات چنانچه…
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم !
ماجرای انحصار عربستان بر روغن مایع ایران / تا 100 درصد پالم ! - روغن های نباتی را خوب بشناسید. سخنان یک تولید کننده سابق روغن نباتی.
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند
آشغال‌سازها گرفتار خانم مدیر شدند - رییس سازمان ملی استاندارد ایران مجددا با خودروسازان در ارتباط با رعایت استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی از ابتدای دی‌ماه سال جاری اتمام حجت کرد.
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ...
ایران نیاز به مردانی بزرگ و دانشمند دارد / چرا اینهمه انسانهای ... - مرتضوی هیچ گاه قاضی و حقوق دان نبود و نباید کار قضایی انجام می‌داد. اما این ضعف ماست که چنین فردی در جایگاه بالایی قرار می‌گیرد. شگفتی من از قاضی مرتضوی و رفتار او نیست که چرا خودش را برای اجرای حکم خود به زندان معرفی نکرد. من رفتار او با زهرا کاظمی را دیده بودم.
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟
معنی و مفهوم "به ما این دختر خوشگل‌ها رو نشون بده"؟ - بعد از انقلاب، به واسطه تنیده شدن حکومت و دین بسیاری از پست‌ها و سمت‌های سیاسی با هاله‌ای رو به رو شد که اجازه نمی‌داد صاحب آن منصب مورد نقد قرار بگیرد....
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس
حمله فیزیکی به بازیگر زن ایرانی در خیابان! / عکس - بازیگر سریال "تعطیلات رویایی" از حمله افراد ناشناس به خود خبر داد. مریم معصومی، بازیگر سینما و تلویزیون مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد
ارسطوی پایتخت با مونا فائض پور ازدواج کرد - «احمد مهران فر» بازيگر نقش «ارسطو عامل» در سريال پايتخت ۵ در اینستاگرام خود از ازدواجش با «مونا فائض پور» خبر داد.
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی
صحبت های جنجالی رییسی علیه روحانی - صحبت های جنجالی رییسی پیرامون استفاده روحانی از نام امام رضا در انتخابات
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند!
500 نفر محتوای نامه‌های پستی مردم را میخواندند و چک می‌کردند! - محمد غرضی می‌گوید: زمانی که به عنوان وزیر در وزارت حضور یافتم بیش از ۵۰۰ نفر را دیدم نامه‌هایی که از داخل به خارج و از خارج به داخل کشور ارسال می‌شدند را چک می‌کردند و به صورت سه شیفت فعالیت می‌کردند و نامه‌ها را می‌خواندند.
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس!
جنجال ویدیو دختر بازیگر روی کول بازیکن پرسپولیس! - عکس و ویدیویی منتسب به ستاره پرسپولیس فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی منتشر شده است. عجب پاپراتزی‌هایی داریم!
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم
خانم ایرانی، عامل تیراندازی در مقر یوتیوب / فیلم - ویدیوهایی از نسیم نجفی اقدم در شبکه های اجتماعی به زبان های انگلیسی و فارسی موجود است که در آن ها وی از حذف ویدیوهای خود توسط یوتیوب شکایت دارد.
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟
رقص کاوه مدنی یا کالای ایرانی؟ - بگذارید اینطور بپرسم: مگر کیروش، مربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران عرق نمی‌خورد؟ نمی‌رقصد؟ مگر برانکو و شفر نمازشب می‌خوانند و روزه می‌گیرند و اصولگرا و ارزشی و انقلابی هستند؟!