یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 25 February, 2018

اسباب رستگاری در قرآن


اسباب رستگاری در قرآن
استاد عالیقدرناصرسبحانی) اعلی الله مقامه (می فرمایند : اگر خبرنگاری بخواهد با همه ی مردم این سر زمین مصاحبه نماید و آنان را در برابر این سوال قرار دهد : که در این دنیا چه چیزی را می طلبید ؟ شاید در ظاهر جوابها با هم متفاوت باشند اما در حقیقت همه می خواهند بگویند در این دنیا به دنبال سعادت وخوشبختی هستند .
اما هر کسی خوشبختی را در چیزی می بیند و آن را جستجو می کند .
یکی آن را در قدرت می بیند ، ویکی دیگرآن را در پست ومقام جستجو می کند ، و یکی دیگر را می بینی سخت به دنبال جمع کردن ثروت می دود ، ودیگری را مشاهده می کنی که به تمام معنی در شهوات غرق شده است وهیچ هم و غمی در این جهان ندارد الا عیاشی و رفاه نباشد ، و یکی دیگر خوشبختی را در ازدواجی موفق به تعبیر خودش می بیند ، و... چون هر کسی سعادت را در چیزی می بیند وبه دنبال آن می دود و حاضر است آنرا به هر قیمتی بخرد .
اما انسانی که به خالق آسمانها و زمین و ما بینهما مؤمن است ، و دنیا را همچنان مزرعه ای تلقی می کند ، وبه سرای دیگری باور قلبی دارد ، خوشبختی وسعادت را در چیز دیگری می بیند .
بله سعادت حقیقی وابدی در نجات از عذاب خداوند ، وبه دست آوردن رضایت الله ، و وارد شدن به بهشت الهی است .
با توفیق خداوند سبحان بر آنیم که در این نوشته ی کوتاه نظر خواهران وبرادان ایمانی را به شروط فلاح ورستگاری که همان خوشبختی حقیقی است متوجه نمائیم .
بدان که هروقتی صدای دلنشین اذان را از بلندگوهای مساجد طنین انداز می شود می شنویم که مؤذن ندای حی علی الفلاح را ــ بشتابید بسوی رستگاری ــ با صدای رسا به گوش همگان می رساند و ما را به نجات از عذاب الهی و برای به دست آوردن رضایت الله دعوت می نماید . بر ماست که آن دعوت الله را اجابت نمائیم وبسوی نجات ورستگاری گام نهیم .
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعکم لمایحییکم .
پیامبر خدا صلوات الله وسلامه علیه نیز در بدودعوت می فرمودند : قولوا لا اله الا الله تفلحوا . بگوئید لا اله الا الله ــ واز زندگی آلوده به شرگ دوری کنید ــ تا رستگار شوید .
حالا با هم در برابر آیات نورانی وشفا بخش قرآن حکیم با تدبر وتفکر سر تعظیم فرود آوریم وراه رسیدن به سعادت را دراین آیات جستجو کنیم .
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم .
۱ ) الم ذالک الکتاب لا ریب فبه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوات ومما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک و با لاخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفــلــحون . سوره ی بقره آیات ۵ــ ۱
این کتابی است که هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیز کاران است . آن کسانیکه به دنیای نا دیده باور می دارند ، ونماز بگونه ی شایسته می خوانند ، واز آنچه بهره ی آ نان ساخته ایم می بخشند . آن کسانیکه باور می دارند بر آنچه بر تو نازل گشته وبه آنچه پیش از تو فرود آمده ، و به روز رستاخیز اطمینان دارند . این چنین کسانی ، هدایت و رهنمود خدای خویش را دریافت کرده وحتما رستــگــارند .
۲) و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأ مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر واولئک ه ا لمفــلــحون . آ ل عمران ۱۰۴
باید از میان شما گروهی باشند که ـ تربیت لازم را ببیند وقرآن وسنت و احکام شریعت بیاموزد ومردمان را ـ دعوت به نیکی کنند و امر به معروف ونهی از منکر نمایند ، وآنان خود رستــگارانند .
۳ ) یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربوا اضعافاً مضاعفةً واتقوا الله لعلکـــم تفــلــحون . آل عمران ۱۳۰
ای کسانی که ایمان آورده اید ربا را دو چندان برابر مخورید ، و از خدا بترسید شاید که رستــگــار شوید .
۴ ) یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفــلــحون . آل عمران ۲۰۰
ای کسانیکه ایمان آورده اید ـ در برابر شدائد و نا ملایمات ـ شکیبایی ورزید ـ ودر مقابل دشمنان ـ استقامت و پایداری کنید وازـ مرزهای مملکت خویش ـ مراقبت بعمل آورید واز ـ خشم ـ خدا بپرهیزید ، تا اینکه رستــگــار شوید .
۵ ) یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغواالیه الوسیلة وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفــلــحون.مائده ۳۵
ای مؤمنان از خدا بترسید ـ واز اوامر او اطاعت کنید واز نواهی او اجتناب ورزید ـ وبرای تقرب به خدا وسیله بجوئید ـ که عبارت ازطاعت و عبادت واعمال شایسته است ـ ، ودر راه او جهاد کنید تا اینکه رستــگـــار شوید .
۶) یا ایّها الّذین آمنوا انّما الخمر والمیسر والنصاب والازلام رجس من عمل الشّیطان فاجتنبوه لعلّکم تفــلــحون . مائده ۹۰
ای مؤمنان میخوارگی وقماربازی وبتان ـ سنگی که در کنار آنها قربانی می کنید ـ وتیرها ـ وسنگها واوراقی که برای بخت آزمائی وغیبگوئی بکار میبرید همه وهمه از لحاظ معنوی ـ پلیدند وناشی از تزیین وتلقین ـ عمل شیطان میباشد . پس ازـ این کارهای ـ پلید دوری کنید تا اینکه رستــگـــار شوید .
۷ ) فاذکروا آلاء الله لعلکم تفــلــحون . اعراف ۶۹
پس نعمتهای خدا را بیاد آورید ـ وشکر آنها را بگزارید ـ باشد که رستــگـــار شوید .
۸) یا ایها الذین آمنا اذا لقیتم فئةً فاثبتوا واذکرو الله کثیرا ًلعلکم تفــلــحون . انفال ۴۵
ای مؤمنان هنگامی که با گروهی ـ از دشمنان در میدان کار زار ـ روبرو شدید پیداری نمائید ـ وفرار نکنید ـ وبسیار خدا را یاد کنید ـ وقدرت وعظمت و وفای به عهد او را پیش چشم دارید وبه تضرع وزاریش بخوانید ـ تا ـ در دنیا ـ پیروز و ـ در آخرت ـ رستــگـــار شوید .
۹) یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجــدوا واعبــدوا ربـکم وافعـلو الخیر لعلـکم تفــلــحون . حج ۷۷
ای کسانیکه ایمان آورده اید ، ـ برای پروردگار خویش ـ رکوع ـ وکرنش برید ، ـ وسجده کنید ـ وبه خاک افتید ، ـ وپروردگار خود را پرستش نمائید وکارهای نیک انجام دهید تا اینکه رستــگـــار شوید .
۱۰ ) فا الذین آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفــلــحون . اعراف ۱۵۷
پس کسانیکه به او ـ رسول الله ـ ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند واز نوری پیروی کنند که به همراه او نازل شده است بیگمان آنان رستــگُـــارند .
۱۱) لکن الرّسول والذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم و اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفــلــحون . توبه ۸۸
ولی پیغمبر ومؤمنانی که با او هستند ، با مال وجان خود به جهاد می پردازند همه ی خوبیها ونیکیها از آن ایشان است و آنان بیگمان رستــگـــارانند .
۱۲) انما کان قول المؤمنین اذا دعو الی الله ورسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفــلــحون . نور ۵۱
مؤ منان هنگامی که بسوی خدا وپیغمبرش فرا خوانده شوند تا میان آنان داوری کند سخنشان تنها این است که میگویند شنیدیم واطاعت کردیم ...و رستــگــاران واقعی ایشانند .
۱۳) قد افـــلــح المؤمنون ۱ الذین هم فی صلاتهم خاشعون ۲ والذین هم عن الغو معرضون ۳ والذین هم للزکاة فاعلون ۴ والذین هم لفروجهم حافظون ۵ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ۶ فمن ابتغی وراء ذالک فاولئک هم العادون ۷ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون ۸ والذین هم علی صلواتهم یحافظون . اولئک هم الوارثون ۱۰ المؤمنون آیات ۱۰ ــ ۱
مسلماً مؤمنان پیروز ورستــگــارند . کسانیکه در نمازشان خشوع وخضوع دارند . وکسانیکه از ـ کردار ـ بیهوده ـ گفتار ـ یاوه رویگردانند ـ وزندگی جدی می گیرند نه شوخی ـ . وکسانیکه زکات مال بدر میکنند . وعورت خود را حفظ می کنند . مگر از همسرا یا کنیزان خود ، که در این صورت جای ملامت ایشان نیست . اشخاصی که غیر از این ــ دو راه زناشوئی ـ را دنبال کنند، متجاوز ـ از حدود مشروع ـ بشمار می آیند ـ وزنا کار می باشند .
وکسانیکه در امانتداری خویش امین ودر عهد خود بر سر پیمانند . وکسانیکه مواظب نمازهای خود می باشند . آنان مستحقان ــ ســعادت ــ وفرا چنگ آورندگان ـ بهشت هستند .
۱۴) فآت ذا القربی حقّه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجه الله واولئک هم المفــلــحون . روم ۳۸
پس حق نزدیکان وحق مستمندان و واماندگان در راه بده این برای کسانی که ذات خدا را می جویند بهتر و آنان قطعا رستــگــارانند .
۱۵) فاما من تاب وآمن وعـمـل صـالحاً فعســی اولئـک ان یکونوا من المفــلــحین . قصص ۶۷
واما کسانی که توبه کرده وایمان آورده وکارهای شایسته انجام داده باشند،امید است که از زمره ی رستـــگــاران گردند
۱۶) لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادّون من حادّ الله ورسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایّدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفــلــحون . مجادله ۲۲
مردمانی را نخواهی یافت که به خدا وروز قیامت ایمان داشته باشند ، ولی کسانی را به دوستی بگیرند که با خدا وپیغمبرش دشمنی ورزیده باشند ،هر چند که آنان ،پدران ، یا پسران ، یا برادران ، یا قوم وقبیلهی ایشان با شند .چرا که مؤمنان ، خدا بر دلهایشان ایمان رقم زده است ،وبا نفخه ی ربانی خود یاریشان داده است وتقویتشان کرده است ، وایشان را به باغهای بهشتی داخل می گرداند که از زیر آنها رودبارها روان است ، وجاودانه در آنجا می مانند . خدا از آنان خشنود ، وایشان هم از خدا خوشنودند .اینان حزب یزدانند . هان حزب یزدان قطعا پیروز و رستـــگـار است .
۱۷) والذین تبّوءو الدّار والایمان من قبلهم یحبّون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفــلــحون .
حشر ۹
آنای که پیش از آمدن مهاجران خانه وکاشانه ی ـآئین اسلام ـ را آماده کردند وایمان را ـ در دل خود استوار استوار داشتند ـ کسانی دوست می دارند که به پیش ایشان مهاجرت کرده اند ،ودر درون خود احساس ورغبت نیازی نمی کنند به چیز هایی که به مهاجران داده شده است ، و ایشان را بر خود ترجیح می دهند ، هرجند که خود سجت نیازمند باشند ...کسانی که از بخل نفس خود ،نگاهداری ومصون ومحفوظ گردند ، ایشان قطعا رستــــگــا رند .
۱۸) قد افــلــح من زکّا ها . شمس ۹
......ـ قسّم به همه ی اینها ـ کسی رستــــگــار وکامیاب میگردد که نفس خویشتن را ـ با انجام طاعات وعبادات ف وترک معصی ومنهیات ـ پاکیزه دارد وبپیراید ـ وآنرا با هویدا ساختن هویت انسانی رشد دهد وبالا ببرد ـ .
۱۹) فمن ثقلت موارینه فاولئک هم المفــلــحون .
کسانی که سنجیده های ـاعمال واقوال دنیوی ـ ایشان ، سنگین وارزشمند شود ـ ودرترازوی خدا وزن وارجی داشته باشد ـ ، اینان قطعا رستــگــارند .
خواهران وبرادران ایمانی بعد از کمی تأمل در برابر این آیات به یقین می رسیم که ســعادت و رستــگــاری ما در گرو این مجموعه از صفاتی است که در مجموع این آیات آمده است .
۱) ایمان واعتقاد قلبی به خدا (اهل توحید بودن) وبه ماوراءاین عالم ( غیب ) .
۲ ) مؤمن بودن به قرآن ودیگر کتب آسمانی .
۳) ایمان به آخرت .
۴) ایمان به رسول وپیروی کردن از او .
۵ ) تبعیت از نور منزّل ( قرآن ) .
۶) برپا داشتن خاشعانه ی نماز .
۷ ) اداء نمودن زکات .
۸ ) دعوت نمودن به دین خدا و احساس مسئولیت نسبت به آن .
۹ ) امر به معروف ونهی از منکر .
۱۰ ) پرهیز از مال حرام ( ربا ) .
۱۱) ترس و خشیت از خدا (اهل تقوا بودن ) .
۱۲) صابر بودن .
۱۳) استقامت وپایداری دردین ودرحفظ مملکت اسلامی .
۱۴ ) اتّخاذ وسیله (عمل صالح ) برای تقرب ونزدیکی به خدا .
۱۵) پرهیز از مشروبات حرام .
۱۶) پرهیز ازقمار .
۱۷) پرهیز از بخت آزمائی وغیبگوئی .
۱۸) به یاد نعمتهای خدا بودن وتفکر درآنها .
۱۹) یادخدا کردن ( ذاکربودن ) .
۲۰) اهل رکوع وسجود وعبادت بودن .
۲۱ ) انجام دادن کار نیک ( عمل صالح ) .
۲۲ ) جها در راه خدا با مال وجان .
۲۳) تسلیم بودن در برابر حکمیت خدا ورسولش (ص ) .
۲۴) پرهیز از کارهای بیهوده .
۲۵) عفت وپاکدامنی ودوری از زنا .
۲۶ ) امانتداری .
۲۷ ) ادا نمودن حق خویشاوندان و مستمندان .
۲۸ ) اهل توبه بودن .
۲۹ ) دوستی نکردن با دشمنان خدا و رسولش (ص ) هرچند از اقربا باشند .
۳۰ ) دروری نمودن وپاک کردن قلب از بــخل .
۳۱) تخلیه ی قلب از رزائل وتحلیه ی آن با فضائل ( تزکیه ی نفس ) .
وسخن آخر اینکه این آیات را همچون آئینه ای بنگر وخوب دقت کن که چقدر خودرا اهل سعادت وخوشبختی دنیا وعقبی می بینی .
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

رئوف اصلاح جو / کارشناس علوم اسلامی

منبع : نوگرا

مطالب مرتبط

قرآن و برخورد اندیشه‌ها


قرآن و برخورد اندیشه‌ها
درود برآن خلاصهٔ وجود باد كه صبح سعادت باشراق اشعه انوار هدایتش طالع و سكان قلمرو و امكان فرمان قضا عنوانش را طوعاً و كرهاً طائعند. افغم اعظم مسغر ممالك قلوب، آنكه از شمیم نسیم لطف عمیمش بهار تمنا شكفته و در نعیم مقیم فضل عظیمش غبار كدورت روزگار از ساحت خاطره‌ها رفته چون دست دعاگویان دولت روزافزونش بلند و شعله تیغ آبگونش با سرگردنكشان بخت نگونش معاینهٔ آتش و سپند . هادیان شاهراه تعیین و رزقنا شفاعتهم آمین .
قرآن از معجزات یگانه‌ای است كه بافت واحدی دارد و بی اختیار مستمع را بر سر شوق می‌آورد و او را خاشع و معتقد بوجود منبع متعالی آن می‌سازد این نغمهٔ دلكش به زیبایی از باطن آن می تراود و به محض شنیدن ما را اسیر و دلباختهٔ خود میكند نخست در قلب ما اثر می گذارد و آنگاه ما را به اندیشه وا می‌دارد آری وقتی گفتی و دانستی كه «لااله الا الله» كلید اندیشه و مشعل زندگی و مایهٔ پایندگی و زایندهٔ تقوی و گشایندهٔ دلهاست خواهی دانست كه حقیقتی جز حق نیست آب زندگی اوست و باقی سراب، خالق او، رازق او متعال او و منشأ هر چه كمال او .
خداوند آفرینش را باسم رحمن و رحیم آغاز كرد(كَتبِ عَلی نفسه الرَحمَه ) یعنی بر خودش رحمت را فرض كرد گوئی تمام قرآن از بذر واحدی دمیده و قد كشیده و شاخ و برگ و گل و میوه داده و آن بذر یگانه كلمهٔ توحید (لااله الا الله) است .
اندیشهٔ نوینی كه بوسیلهٔ ختمی مرتبت رسول اكرم (صلی‌الله علیه و اله) از طرف خدا مطرح میگردد پیام زندگی نوینی را می‌دهد در صورتی می‌تواند رسالت بنای آنچنان زندگی‌ئی را به انجام رساند كه نخست در فكر و روان و عمل یك جمع متشكل و پیوسته تحقق و عینیت یابد این جمع كه تشكیل جبههٔ متین و غیرقابل نفوذی را می‌دهند لازم است هر چه بیشتر وحدت و خلل ناپذیری خود را استوار كرده چرا كه ضرورت غلبه آئین یكتا پرستی بر همهٔ آئین ها همان استقرار نظام الهی است و قرآن كریم با اندیشه‌های نادرست وضعف ادراكات برخورد نموده نمونه‌ای از آن برخورد با اَصنام و الهه و تفهیم این حقیقت كه نیایش و پرستش بت‌ها گمراهی محض است و این پندار باطل است كه بت‌ها مقربان درگاه حق ـ وسائط فیض مظاهر تجلی تام صفات الهی ـ شفیع و واسطه در پیشگاه ربویی هستند
«وَیَعْبُدوُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مالایَضُرُهُمْ وَلا یَنْفُعْهُمْ و یُقولوُنَ هؤلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَالله قُلْ اَتُنبِتُونَ الله بِما لایَعْلَمُ فی السَّمواتِ وَلا فی الْاَرضِ سُبْحانَهُ و تَعالی عَمّایُشْرِكوُنْ[۱] »
این پندارها ساختهٔ جهالت است و واقعیت ندارد اگر بنا باشد علل متعدده و نیروهای تام الارادهٔ متعدد یا الههٔ گوناگون در این عالم مؤثر باشند چنین چیزی محال و مستلزم محالات و مفاسدی است
«اَمِ اَتَّغَذوُ اِلهَه مِنَ الارْضِ هُمْ یُنْستْروُنْ ـ لَوْكانُوا فیمهما اِلهَهً عِنْدَالله لَفَسدتا فَسُبحانَ الله رَبّ العَرشِ عَمّایَصِفوُنْ[۲]»
خداوند در آیات بیشماری به افراد بشر فرمان می‌دهد تا در آسمان‌ها و زمین و ذرات و كرات و بالاخره در سراسر جهان بنگرند اتقان خلقت و نظام آفرینش را تماشا كنند خودبخود به این نتیجه خواهند رسید كه این چرخ گردون را گردانندهٔ محیط و بیمانند و دانا و توانائی است آن گرداننده خداوند جهان است كه همه چیز از او و در دست قدرت اوست « خداوند متعال محمد را به حق و راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بت‌ها به خداپرستی سوق داده این انقلاب كه بدست حضرت محمد صلی الله انجام گرفت از اندیشه‌های شخصی او نبود كه با وحی و الهام نمودن قرآن از جانب خداوند جََّل وعلاّء بوده آری این انقلاب بوسیلهٔ كتاب محكم و مبین آسمانی قرآن صورت گرفت تا بندگان خدا پس از جهالت‌ها خداشناس گردند و پس از غفلت از حق الهی و انكار ربوبیش در آستانهٔ اعتراف زانوزده او را در ضمیر خویش تثبیت و به او اذعان و ایمان آرند» راستی باید اندیشید آیا چنانكه افراطیون ماتریالیست‌ها یعنی آتئیست‌ها یا منكرین خدا می‌پندارند این كاخ باشكوه آفرینش فاقد طراح و مهندس چیره دست توانا است؟
« قُلْ سیروُا فی الاَرضِ فُانْظُروْ كَیفَ بَدَء الخَلقْ[۳]» اما قرآن یكی از ساده‌ترین و در عین حال بزرگترین راه بطلان این پندار كودكانه و یا حلّ معمای خلقت را اندیشه و تأمل در عرصهٔ پهناور هستی معرفی می‌كند و می گوید نیروهای گوناگون احساس و ادرك را اگر در هر یك از ناچیزترین و كوچكترین موجودات تا بزرگترین كرات بكار افكنید همه هماهنگ به عقل و اندیشهٔ كاوشگر شما خواهند گفت « خدا »
« وَ مِنْ ایاتِهِ انْ خلقكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ اذِا اْنتُمْ بُشُرٌ تَنْتَشِروُنْ[۴] »
كه در این رابطه شیمیست آمریكائی « ادموند كارل كورن فلد » می‌گوید : برای كسانی كه شگفتی‌ها و رموز و نظم و ترتیب شیمی آلی » را مخصوصاً پیش اجسام زنده دیده است تصور بوجود آمدن جهان بر اثر تصادف محال است هر قدر ساختمان ذره را بیشتر زیر نظر قرار می دهیم به همان اندازه روشنتر در می یابیم كه یك نیروی جهانی و عقل كل نقشهٔ عالم را طرح و با ارده و مشیت قاهر و توانای خویش آن را خلق كرده است؟ قرآن كریم برای برخورد با اندیشه‌های متفاوت شیوه‌های متفاوتی را به مسلمانان یادآور می‌شود .
۱) آماده سازی فرد و جامعه:
از آنجا كه دین مقدس اسلام مخالفتی با امور فطری و غریزی انسان ندارد در دستوراتش نیازهای غریزی انسان را در نظر می‌گیرد و هیچ گاه او را از كاری كه از عهده‌اش خارج است وادار نمی‌كند. « عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتاتَ علیْكُمْ فاقْرؤا ماتَیسَّرمِن الْقرآنْ » خدا می‌داند كه شما هرگز تمام ساعات شب به عبادت نخواهید گذراند بنابراین از شما در گذشت پس هر مقدار از شب را كه میسر است قرآن بخوانید، آمادگی‌ها معمولاً متفاوت است وضع كردن دستورات و قوانین مشكل و مخالف طبع انسان آمادگی می خواهد آری خداوند متعال در دستوراتی كه می‌دهد زمینه را برای پذیرش آنها ایجاد میكند و از رسول گرامیش نیز می خواهد كه برای تمایل كافران و مشكران به دین اسلام زمینه را فراهم سازد تا امكان شنیدن كلام خدا را داشته باشند .
۲) شیوهٔ فرض مخالف :
منظور از فرض مخالف تنها فرض انسان‌های جدید نیست بلكه فرض ازبین رفتن نعمت‌ها و جایگزینی چیزهای بد به جای آنهاست.
« یا اَیُّهاالَّذینَ امَنوُ مَنْ یُرتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دینِهِ فَسوْفَ الله بَقوْم یُجیبُهمْ و یُحِبْهُم و یُحیبُونَهُ اَذِلَّه عَلَی المؤمِنینَ اَعِزَّه عَلیَ الكافِرِین » ای كسانی كه ایمان آوردهاید خدا را دوست داشته باشید و دست از دینتان برندارید كه در این صورت خداوند قومی را می‌آورد كه آنان را دوست داشته باشد و آنان نیز او را دوست داشته باشند و در مقابل مؤمنان فروتن و در مقابل كافران سرافراز باشند» بهر حال خداوند متعال برای اینكه مردم را از خواب غفلت بیرون آورد و آنان را به سوی خودش متوجه سازد از شیوهٔ خاصی استفاده می كند و آن فرض پس گرفتن نعمت‌هاست .
۳) روش اعتراف گرفتن و تحقیر متكبران:
خداوند متعال برای ندگانش نعمت‌های مادی و معنوی را فراهم ساخته است و امتیازات فراوانی در پیروی از دین خدا وجود دارد كه هر انسان عاقلی به آن اعتراف می كند و هیچ راه گریزی برای انكار آن نیست [ ای رسول ما به مشركان بگو : چه كسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟ چه كسی مالك و خالق گوش و چشم‌هاست و چه كسی زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج میسازد و چه كسی امور جهان را اداره می كند بزودی اعتراف می‌كنند و می‌گویند خدا پس بگو چرا تقوا پیشه نمی‌كنید و چرا از خدا نمی‌ترسید» آری این امور چیزهائی است كه نمی‌توان از اعتراف به آنها فرار كرد همانند خلق آسمان‌ها و زمین و كنترل خورشید و ماه با آن عظمت و پیچیدگی كه كسی را بجز خدای مقتدر یارای انجامش نیست و همه به آن معترفند و اگر اعتراف نكنند و با كبر و غرور در مقابل حكم خدا گردنكشی كنند باید آنان را تحقیر نموده كه بدانند بی ارزشند و توان ایستادگی در مقابل آیات الهی را ندارند خداوند متعال برای تحقیر میكند و زمانی با گفتن این مطلب كه خدا هیگونه نیازی به پیروی آنها از خود ندارد و موجودات بسیاری به عبادتش مشغولند آنها را كوچك میشمارند و خداوند زمانی در مقابل كافرانی كه به دارایی خود می نازند ثروت و قدرت بی‌حد و حصر خود را به رخ آنان می‌كشد تا به ضعف بیش از حد خود توجه كنند و تحقیر شوند ( پس چه شده است آنان را كه از یاد آن روز سخت دوری می كنند این كافران گوئی چهارپایانی هستند . از شیردرنده می‌گریزند فَمنالَهُمْ عَنِ التَّذْكره مُعْرضیَن كَانَهَّمْ حُمْرُ مُسْتِفَرهٌ فَرتْ مِنْ قسْوَرَه[۵] ) اگر كافران برای عبادت خدا تكبر ورزند هیچ اهمیتی چرا كه فرشتگان شب و روز بدون هیچ خستگی به تسبیح و طاعت حضرت حق، مشغولند[۶] .
۴) شیوهٔ برهان، جدل و مناظره :
نمونه‌های زیادی از آیات قرآن استدلالی است و حكم را با دلیل آن بیان می‌فرماید بطور مثال دلیل سرپرستی امور زنان توسط مردان را این میداند كه مردان قدرت تفكرشان بر نیروی عاطفه و احساساتشان غلبه دارد و از نیروی جسمی بیشتری برخوردارند قرآن می‌خواهد حق و حقیقت آشكار شود و حكمت روش رسیدن به حق از راه علم و عقل است جدل روشی است كه در آن بر تسلیم كردن مخالف است اما منحصر در سخنان علمی و عقلی نیست بلكه می‌توان از چیزهائی استفاده كرد كه مورد قبول طرف است (وَجادِلْهُمْ بالَّتی هِیَ اَحْسَنْ[۷]) « با چیزی كه بهتر است با آن مجادله كن » چه بسیارند كسانی را كه در بحث‌ها دقیق و موشكاف و بر مسایل علمی و آگاهند اما چون از شیوهٔ جلال احسن و بحث‌های سازنده آگاه نیستند كمتر در گفتگو با دیگران موفق به نفوذ در قلب آنها می‌شوند حقیقت این است كه اقناع عقل و فكر به تنهائی كافی نیست باید عواطف نیز اقناع گردد كه نیمی از وجود انسان را تشكیل می‌دهد .
۵) شیوهٔ بیدار كردن وجدان :
باید از وجدان و یافته‌های مردم و باورهای طبیعی آنان استفاده كرد خداوند می‌فرماید اگر از كافران و مشركان سؤال كنی كه چه كسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه فرمانبردار چه كسی هستند بطور یقین جواب می‌دهند خدا آفریده است زیرا وجدان آنها اجازه نمی‌دهد غیر از این جواب دهند . « وَكَیْفَ تَأْخذُونَهُ وَقَدْ اَفْضی بَعْضَكَمْ اِلی بَعْضٍ وَ اَخَذْنَ مِنَكُمْ میثاقاً غلیظاً »‌ چگونه مهر زنان را از آنان می‌گیرید در حالیكه هر كس به حق خود رسیده است و آنان از شما پیمانی محكم گرفته‌اند ) یعنی آیا وجدان خودتان را قاضی نمی‌كنید كه این عمل پسندیده نیست؟ تمام آیات ذكر و تذكر نشان دهنده آن است كه انسان از درون مطالبی را می‌داند ولی فراموش میكند كه نیاز به تذكر دارد . (فَأینَ تَذْهبُونَ[۸] كجا می روید؟) تاَلكُمْ كَیْفَ تَعْكُمُونَ[۹] چگونه می‌كنید.
۶) شیوهٔ تحریك عواطف :
خداوند متعال از این شیوه برای تربیت انسان‌ها استفاده می‌كند بطور مثال برای دور نمودن مردم از غیب كردن آن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می‌كند و با یادآوری محبت‌ها و روابط خویشاوندی، با توجه به نفرت انسان از مرده خواری عواطف و احساسات را بر می‌انگیزد . اَیُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ یَأكُلَ لَعْمَ اخیهِ میتا[۱۰]آیا كسی از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‌اش را بخورد . حضرت ابراهیم ،‌عموی خود آزر را چهار بار با لفظ « یا اَبَتْ (ای پدرم ) خطاب فرمود تا شاید از این راه دلش نرم شده عاطفه‌اش برانگیخته و به راه راست هدایت شود اسالم به ما سفارش كرده است كه حتی كودكان را با نام خوب و كینه صدا بزنید، در سلام كردن میان فقیر و ثروتمند فرقی نگذارید،‌در میهمانی‌ها هم فقیران را دعوت كنید و هم ثروتمندان را . انصاف را رعایت كنید اینها همه برای حفظ عواطف و احساسات است ( وَیَسْئلونكَ عَنِ التَیامی قُلْ اِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ و اِنْ تُغالِطُوهُمْ فَاِخْوانُكُمْ[۱۱]) و از تو سؤال می‌كنند كه با یتیمان چگونه رفتار كنند جواب ده كه اصلاح كارشان بهتر است و اگر با آنها رفت و آمد كنید رواست چرا كه برادران دینی شما هستند. و در جای دیگری از قرآن می‌بینیم كه حضرت عیسی(ع) برای برداشتن عذاب از مردم در هنگام سخن گفتن با خداوند از جمله‌ای عاطفی استفاده میكند ( اِنْ تُعَذِبْهُمْ عِبادُكْ[۱۲]) خدایا اگر این مردم (بنی اسرائیل ) را عقاب كنی همه بندگان تواند.
پس در حقیقت می‌توان گفت هدف اسلام و بعثت پیامبر عالیقدر اسلام این بوده كه طلسم ظلم وجور را درهم بشكند و مردم را بسوی یكتا آفریدگار جهان رهبری كند و جباران و الههٔ دروغین را از تخت الوهیت به زیر كشاند وبه انسان انسانیت و حكمت آموزد ابرهای تیرهٔ خرافات و جهل را یكسو زده آفتاب عقل را در سراسر جهان بشری نمایان سازد و برای هر مؤمنی یك تعهد وجود دارد و آن تعهد منتقل شدن از محیط ظلم و جهالت به جامعهٔ اسلامی و كتاب الهی و قدم نهادن به منطقهٔ ولایت الله. چرا كه طلوع خورشید قرآن به منظور رفع ظلمات سراسر گیتی و نجات همهٔ بشری بود هر چند از افق جزیره العرف كه تاریكتر از نقاط دیگر جهان آنروز بوده صورت گرفته باشد.

وبگردی
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس - این ماده نه درباره بدحجابی یا تشویق به بدحجابی که مشخصاً درباره دایر کردن مرکز فحشا است و رکن مادی جرم ماده مذکور، دایر کردن مرکز فساد و فحشاست.
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد - خاطره فرزند آیت الله فاضل لنکرانی: " پدر خطاب به آیت الله جنتی در خصوص احمدی نژاد گفت: من نیستم، شما هستید، امروز جلوی ما ایستاد، در آینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد و تمام زحمات آقای خمینی را بر باد خواهد داد"
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد !
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد ! - صراحت مرتضی حیدری، مجری برنامه پایش درباره پشت پرده طولانی بودن مراحل صدور مجوزهای کسب و کار
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    هات چاکلت
    ● مواد لازم ▪ پودر کاکائو ۲ قاشق چایخوری ▪ پودر شکلات ۶ قاشق چایخوری ▪ کافی میت ۱ قاشق غذاخوری ▪ شیر نصف فنجان ● روش تهیه پودر کاکائو، پودر شکلات، کافی میت و شیر را به ترتیب داخل …