یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
آگهی عادی   -  227982

آموزش خوشنویسی با خودکار به صورت حضوری و غیر حضوری

   09138049704
آموزش خوشنویسی و زیبا نویسی با خودکاربه صورت حضوری و غیر حضوری( مجازی) . این آموزشها شامل خط تحریری ، نستعلیق، شکسته نستعلیق و خط لاتین یا انگلیسی می باشد که می توان هر یک را در 15 جلسه و در مدت دو ماه فرا گرفت . دوره های خط خودکاری برای تمامی سنین طراحی شده ودر پایان خوش خطی را برای شما به ارمغان می آورد.به اعتقاد ما "خوش خطی را می توان آموخت" و لذا دست خط زیبا نه یک امر ارثی، بلکه اکتسابی است. همواره در طول تاریخ دستخط، معرف شخصیت و حالت درونی افراد بوده و امروزه افراد بسیاری ، تنها به دلیل دست خط خود فرصت های شغلی مناسبی را بدست می آورند یا از دست می دهند! آموزش خوشنویسی با خودکار-آموزش خوش خطی با خودکار-آموزش خط تحریری-سرمشق خوشنویسی با خودکار -آموزش خط شکسته با خودکار -زیبا نویسی با خودکار در اصفهان-آموزش نستعلیق -قیمت دوره خوشنویسی با خودکار-خوشنویسی با خودکار آنلاین -خوشنویسی انگلیسی -آموزش خط خودکار
   
  پل فلزی-ابتدای خیابان دکتر بهشتی