یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
آگهی رایگان   -  229086

رک ایستاده ایرانی

   02188603023 -- 02188604029
سها پیمان سازنده رک و جعبه فلزی
- رک ايستاده
رک 12 یونیت عمق 60
رک 14 يونيت عمق 60 / رک 14 یونیت عمق 80
رک 16 يونيت عمق 60 / رک 16 يونيت عمق 80
رک 17 یونیت عمق 60 / رک 17 یونیت عمق 80 / رک 17 یونیت عمق 100
رک 18 یونیت عمق 60 / رک 18 یونیت عمق 80
رک 21 یونیت عمق 60
رک 22 يونيت عمق 60 / رک 22 يونيت عمق 80 / رک 22 يونيت عمق 100
رک 27 يونيت عمق 60 / رک 27 يونيت عمق 80 / رک 27 يونيت عمق 100
رک 28 يونيت عمق 60 / رک 28 يونيت عمق 80 / رک 28 يونيت عمق 100
رک 32 يونيت عمق 60 / رک 32 يونيت عمق 80 / رک 32 يونيت عمق 100
رک 36 يونيت عمق 60 / رک 36 يونيت عمق 80 / رک 36 يونيت عمق 100
رک 37 يونيت عمق 60 / رک 37 يونيت عمق 80 / رک 37 يونيت عمق 100
رک 40 يونيت عمق 60 / رک 40 يونيت عمق 80 / رک 40 يونيت عمق 100
رک 42 يونيت عمق 60 / رک 42 يونيت عمق 80 / رک 42 يونيت عمق 100
رک 44 يونيت عمق 100
رک 47 يونيت عمق 60 / رک 47 يونيت عمق 80 / رک 47 يونيت عمق 100
   
  هفت تیر مفتح جنوبی کوچه عطارد پلاک 2 واحد 1