دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
آگهی عادی   -  230939

طرح توجیهی باغ پرندگان 5000 متر مربع

   09393849776
طرح توجیهی باغ پرندگان
1- طرح توجیهی باغ پرندگان 5000 متر مربع بدون محاسبات وام
در این طرح موارد زیر بررسی می گردد:

جداول سرمایه گذاری ثابت طرح شامل :
زمین ، محوطه سازی ، ساختمان سازی ، تاسیسات و تجهیزات ، ماشین آلات ، وسایل نقلیه ، تجهیزات اداری کارگاهی ، بازاریابی و فروش ، هزینه های قبل از بهره برداری

جداول سرمایه گذاری جاری طرح شامل :
مواد اولیه و بسته بندی ، حقوق و دستمزد ، سوخت و انرژی ، استهلاک ، تعمیر نگهداری

جداول بررسی شاخص های مالی شامل :
سرمایه در گردش ، سرمایه گذاری ، درآمد فروش ، نقطه سر به سر ، میزان فروش در نقطه سر به سر ، سود ناویژه ، سود ویژه قبل از کسر مالیات ، نرخ بازگشت سرمایه ، دوره بازگشت سرمایه ، عملکرد سود و زیان ، تراز آزمایشی ، گردش وجوه نقد ، نرخ بازده داخلی

2 - طرح توجیهی باغ پرندگان 5000 متر مربع با محاسبات وام
در این طرح موارد زیر به بررسی شاخص های مالی افزوده می گردد:

جداول تسهیلات بلند مدت شامل :
اصل تسهیلات ، نرخ سود بانکی ، مدت دوره مشارکت مدنی ، مدت دوره تنفس ، سود دوران تنفس ، جمع اصل تسهیلات و سود تنفس ، مدت زمان بازپرداخ