یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
آگهی عادی   -  234552

سرمایه گذاری باسود دو برابر(شش ماه)

   09338141364
مخترعان تبریز
با سرمایه گذاری در یک اختراع با نام کارواش هوشمند دروازه ای تونلی ظرف مدت 6 ماه مبلغ سرمایه خود را دوبرابر کنید سود100%.
(هزار تومان سرمایه گذاری←شش ماه=هزار تومان سود)
آدرس :تبریز،خیابان منجم،سه راه ناصر،ساختمان روشن طبقه اول،خانه نخبگان
روابط عمومی:32-04132829830
مسئول:09038140420

   
  تبریز منجم