چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020
آگهی عادی   -  237443

لوله پلی اتیلن کشاورزی وصنعتی

   09365920798
لوله16 (قطره ای)=625تومان
لوله 20(1/2اینچ)ده اتمسفر=880تومان
لوله 25(3/4اینچ)ده اتمسفر1360تومان
لوله 32(1اینچ)ده اتمسفر=2160تومان
لوله40(1 1/4اینچ)شش اتمسفر=2400تومان
لوله40ده اتمسفر =3440تومان
لوله50(1 1/2اینچ)شش اتمسفر=3600تومان
لوله50ده اتمسفر =5360تومان
لوله63(2اینچ)شش اتمسفر=5760تومان
لوله63ده اتمسفر=8400تومان
لوله75(2 1/2اینچ)شش اتمسفر=8160تومان
لوله75ده اتمسفر=11760تومان
لوله90(3اینچ)شش اتمسفر11680تومان
لوله90 ده اتمسفر=16960
لوله110(4اینچ)شش اتمسفر=17360
لوله110 ده اتمسفر=25120
لوله125(5اینچ)شش اتمسفر=22100
لوله125 ده اتمسفر=32640
لوله160(6اینچ)چهاراتمسفر=20500
لوله160شش اتمسفر=31700
لوله160ده اتمسفر= 46750
لوله200(8اینچ)چهاراتمسفر=32500
لوله200شش اتمسفر=49500
لوله250(10اینچ)چهاراتمسفر=50000
لوله250شش اتمسفر=76000
لوله315(12اینچ)چهاراتمسفر=84500
لوله315شش اتمسفر=127800
لوله400(16اینچ)چهاراتمسفر=136000
لوله400شش اتمسفر=206000

*تمامی لوله هادرجه2بوده با5سال ضمانت نامه کتبی شرکتی
*بارگیری ازاصفهان وپرداخت فقط و فقط نقد
*زیر 500متر تولید نداریم // ا
  اصفهان