جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020
آگهی عادی   -  242412

پرده pvc سردخانه ای

   05138426881
جلوگیری از پرت انرژی واحدهای صنعتی و سردخانه ای و همچنین تامین بهداشت محیط های غذایی و لبنی در زمینه اجرای پرده های صنعتی و سردخانه ای pvc .
رفع مشکل برفک سردخانه ها
کاهش محسوس مصرف برق
در حال استفاده در بسیاری از سردخانه های بزرگ و همچنین کارخانجات غذایی