جمعه, ۱۶ خرداد, ۱۳۹۹ / 5 June, 2020
آگهی رایگان   -  242949

مشاور خدمات بازنشستگی

   09123214823
خدمات مشاوره در بازنشستگی برای تمامی افراد جامعه که شاغل یا غیر شاغل هستند.
بازنشستگی می تواند حتی دورانی شادتر از جوانی باشد.

- آیا می دانید که شما هم می توانید بازنشست شوید حتی اگر شغل ندارید؟
- آیا می دانید بازنشستگی می تواند دورانی پربارتر و شادتر باشد؟
- آیا می دانید که می توانید دوران بازنشستگی خود را آنطور که دوست دارید رقم بزنید؟
- آیا می دانید که می توانید خیلی متفاوت تر بازنشست شوید؟
و ...
نکته مهمتر این که اگر جوان هستید می توانید جوان بازنشست شوید؟

با مشاوره درست وانتخاب روش مناسب:

- زنان خانه دار
- زنان خود اشتغال
- کارگران خدمات
- کارگران پیمانکار
- کارگران فصلی
- خود اشتغال ها
و ...
می توانید از بازنشستگی، بازخریدی، خدمات درمان، دریافت وام و سایر پوشش های لازم زندگی برخوردار شوید.
  تهران، خیابان پیروزی