یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
آگهی عادی   -  243456

عایق صوتی سقف

   02188891774
در عصرِ حاضر عایق صوتی سقف بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطمئنا بسته به فضا و کارکرد محیطی که در آن هستیم، و با توجه به منابع صدایی موجود در آن، انواع مختلفی از اصوات تولید می‌شوند. مثلا صدای تولید شده در کارگاه‌ها و کارخانجات صنعتی، باشگاه‌ها، ماشین، خانه و ...
یکی از توانایی های مهندسین علم صدا تشخیص دقیق این اصوات و طراحی متناسب برای عایق کاری صوتی این فضاها می‌باشد. با کنترل و محدود کردن انتقال و بازتاب صدا زندگی بهتری خواهیم داشت. این امر را به متخصصین آسایشتو بسپارید.
   
  تهران