یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
آگهی عادی   -  244839

فروش در قرنطینه

   09156117003
برای فروش نیازی به پایان قرنطینه ندارید


یکی از دغدغه های اصلی کسب و کار ها پیدا کردن مشتریان یا بازاریابی در شرایط فعلی هست.
بازاریابی تلفنی میتونه تا 70% به افزایش فروش کمک کنه ضمن اینکه هیچ خطری هم برای شما نداره.

1-اطلاعات مشتریان و ثبت کنید
2-برای تماس یادآوری بگذارید
3-بعد ازتماس تا رسیدن به نتیجه، مشتریان و پیگیری کنید

نرم افزار تماس پرداز اوج به صورت تخصصی برای بازاریابی تلفنی طراحی و تولید شده.