یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
آگهی عادی   -  245230

خدمات حسابرسی، مالیاتی و مدیریت مالی

   01132293018
شرکت پویا اندیش، در زمینه های خدمات حسابرسی، خدمات مالیاتی و خدمات مدیریت مالی، آماده خدمت رسانی میباشد.
1)حسابرسی
- حسابرسی مالی صورت های مالی و صدور گزارش، جهت ارائه به بانک ها و سازمان های امور مالیاتی کشور
- حسابرسی مالیاتی و صدور گزارش، جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی کشور
- حسابرسی عملیاتی جهت بهبود فرآیندهای کسب و کار
- سایر موارد حسب نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی
- حسابرسی داخلی
2)مالیاتی
- تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات
- خرید و فروش فصل که به صورت فصلی ارائه میشود
- تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالانه و تحریر دفاتر قانونی
- حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی
- مشاوره مالیاتی در خصوص تهیه اسناد و مدارک مالی، جهت جلوگیری از تشخیص مالیات به صورت علی الراس
3)مدیریت مالی
- تحلیلِ گزارشات مالی در راستای رشد سازمان
- تحلیلِ راه اندازی خطوط تولید یا کسب و کار جدید
- محاسبه بهای تمام شده و کنترل انحرافاتِ احتمالی (کاست کنترل)
- تحلیل و محاسبه بهره وری بخش ها و پرسنلِ یک مجموعه
   
  مازندران/ بابل/ میدان اوقاف (جهاد)/ خیابان مطهری/ برج مینا/ طبقه 6/ واحد 63/ شرکت پویا اندیش